artikel

Miljögiftet DDT på väg ner i Umeås grundvatten

Miljögiftet DDT kan vara på väg ner i Umeås grundvatten. Forskare på SLU oroar sig nu för att giftutsläpp från Piparböle Plantskola snart kan nå den vattentäkt där Umeås dricksvattnen hämtas.
Plantskolan finns inte längre kvar, men resterna av de bekämpningsmedel som användes här finns kvar. Nu visar forsning att farligt gift inte bara finns på ytan utan långt ner i marken – nära grundvattnet.
DDT användes för att bekämpa insekter och förbjöds på 70-talet. Det är miljöfarligt och kan i höga doser orsaka missbildningar och infertilitet hos människor och djur.
Umeå kommun har sanerat ett ytlagrer i området kring plantskolan. Men det DDT som forskarna nu hittat ligger nio meter ned i marken. Bara en meter längre ned rinner grundvattnet som sen flödar vidare mot Forslunda vattenverk där umebornas drickvatten hämtas.
Men trots att kommunen tagit del av Martin Bergvalls mätresultat och har man inte vidtagit några nya åtgärder. Man tycker att det kontroller som görs sedan ytsaneringen räcker.

 

Kopiera länk