artikel

Vänsterpartiet kräver rättvis fördelning av landstingets resurser

Vänsterpartiets Lennart Arvidsson och Marina Olofsson ogillar att det privata företaget Carema får 15 miljoner extra för att driva Dragonens hälsocentral i Umeå. När beslutet om nästa års budget togs i landstingsstyrelsen skrev de följande i ett särskilt yttrande:

I landstingsplanen tillförs företaget Carema 15 miljoner extra jämfört med den budget Dragonens hälsocentral haft i landstingets drift. Det här är en ökning av driftskostnaderna med 25% som socialdemokraterna och de borgerliga är överens om.

Vi anser att landstingets egna hälsocentraler måste ges samma resurser som det privata alternativet, i dagsläget är det långt ifrån på det sättet.

Vänsterpartiet arbetar för att förstärka primärvården i länet, därför ser vi landstingsplanens resurstillskott som ett första steg i den riktningen.

Däremot blir fördelningen av resurstillskottet fel när Dragonens hälsocentral tar 15 av 25 miljoner av primärvårdens ökade ram samtidigt som befolkningsunderlaget utgör 9%. Fördelningen av resurser mellan hälsocentralerna i länet är med andra ord allt annat än bra.

Allt tal om att privat drift av sjukvården skulle ge effektivare sjukvård till lägre kostnad stämmer inte med verkligheten. Landstingets egna verksamheter är bevisligen konkurrenskraftiga.
I Landstingsplanen beskrivs att Dragonens hälsocentral behöver 15 miljoner extra för ”ökad verksamhetsomfattning”. Detta är fel, avtalet stämmer i allt väsentligt med vårdcentralens uppdrag i offentlig regi. Det är snarare så att det privata alternativet Carema visar sig vara en gökunge som suger åt sig resurser från annan primärvård.

Vår inställning är att landstingets egna hälsocentraler måste ges samma resurser som det privata alternativet, i dagsläget är det långt ifrån på det sättet.

Lennart Arvidsson
Marina Olofsson
Vänsterpartiet

 

Kopiera länk