artikel

Gör kommunen något för att höja deltagandet i höstens val.

Så här såg valdeltagandet ut i kommunalvalet 2002, i procent av de röstberättigade:
Genomsnitt i riket: 77,9. Genomsnitt i Umeå 79,7.
Högsta deltagande: Mariehemsgård 92,2.
Lägst deltagande: Östra Ersboda 65,8.

Jag undrar om vår kommun gjort något för att höja valdeltagandet inför kommande val, tex på de områden som har tydligt lägre valdeltagande än genomsnittet. Har tex valnämnden behandlat frågan om skillnader i valdeltagande och om det kan förändras?
Det finns ju möjlighet att informera på olika sätt, kanske särskilda insatser för de som har rösträtt enbart till kommun- och landstingsvalen.
Alla har långt ifrån samma villkor i vår kommun, inte minst när det gäller inflygande.

Därför undrar jag:
Har kommunen gjort något för att höja valdeltagandet i kommunen?
Har kommunen planerat insatser fram till valet för att höja valdeltagandet?

Kjell Bäckman
Vänsterpartiet

 

Kopiera länk