artikel

Åtgärder för ren luft i Umeå

Vänsterpartiets motion om ett åtgärdsprogram mot luftföroreningar röstades ner i kommunfullmäktige. Motsvarande arbete pågår redan, menar socialdemokraterna.

Att luftkvaliteten i centrala Umeå är dålig är sedan länge ett faktum. Tät trafik genom centrum och små luftrörelser vintertid gör att utsläppshalterna många gånger överskrider de gränsvärden som regeringen har satt upp i sina kvalitetsnormer.

– Kommunen kan inte längre vänta med åtgärder. Fler kortsiktiga lösningar behövs nu, till exempel satsning på kollektivtrafik och färre köpcentra för att minska biltransporterna, säger Erik Danielsson (v) som tillsammans med Eva Arvidsson (v) står bakom motionen.

 

Kopiera länk