artikel

Angående DDT från plantskolan i skyddsområdet för Forslunda Vattenverk

Vi har ett förstklassigt vatten i Umeå. Många besökare uttrycker också sin uppskattning över det goda vattnet här. En bidragande orsak till den höga kvaliteten är den naturliga vattenreningen som sker i Vindelsälvsåsens mäktiga avlagringar av isälvsgrus.

Det finns däremot anledning att vara mindre stolt över föreoreningen från giftspridningen i Piparböle. Ett skogsbolag har visserligen lagt ner plantskolan och Umeva har låtit skala av och bortforsla det översta jordlagret, men resten av använda bekämpningsmedel finns fortfarande kavar i marken under och de rör sig neråt djupare lager.

Aktuell forskning om bekämpningsmedlens förekoms och rörligheten i mark och vatten inom vattenskyddsområdet visar att faran inte är över då de naturfrämmande ämnena sakta sjunker ner genom markprofilen och förr eller senare hamnar i grundvattnet. Den visar på risken med att DDT i likhet med andra kända bekämpningsmedelsrester som BAM med tiden förs med grundvattenströmningen mot fler intagsbrunnar i vår vattentäkt.

Kommunen har i dag ett kontrollprogram för att följa upp förekomsten och spridningen av bekämpningsmedlen och deras nedbrytningsprodukter från Piparböle. Vårt kontrollprogram är otillräckligt hävdar forskarna, som nu påvisat förekomst av DDT nere på 9 meters djup i markprofilen samt i intagsbrunnar vid Kulla.

Den 24 januari 2006 informerades Miljö- och hälsoskydd vid Samhällsbyggnadskontoret om dessa bifynd av DDT

Har åtgärder vidtagits eller kommer åtgärder att vidtas med anledning av den nya upptäckterna av DDT i skyddsområdet för vattentäkten vid Kulla-Forslunda

Erik Danielsson, vänsterpartiet

 

Kopiera länk