artikel

Hur ska landstinget mäta om Citymottagningen avlastat andra vårdcentraler i

Den frågan ställer Mikael Wallgren och David Ahlqvist, båda
Vänsterpartister, till landstingsrådet Levi Bergström. De tycker att en
citymottagning drar resurser som kunde användas till patientgrupper som har
större behov, och anser att det är fel prioritering. Vårdbehovet är inte
likadant i hela Umeå centralort, och primärvården har stora behov på fler
platser i länet, skriver de bland annat.
Citymottagningen kostar ca 7 miljoner och riktar sig till patienter med
enklare akuta åkommor. De ska få råd, stöd och behandling som inte kräver
utredning eller återbesök.
Argumentet för Citymottagningen har varit att den ska ge vårdcentralerna i
Umeå centralort möjligheter att flytta sina resurser till annat än akut
verksamhet.
Vänsterpartisterna frågar nu när en utvärdering ska göras. De vill dessutom
veta hur förändringen i vårdtyngd ska mätas på de övriga vårdcentralerna i
Umeå, så att det kan avgöras om de fått möjlighet att omprioritera till
förmån för annat än akut verksamhet?

För mer information:
Mikael Wallgren 070-3267623
David Ahlqvist 073-8108206
Lennart Arvidsson, gruppledare, 090-194655, 090-7857172, 070-3249473.

 

Kopiera länk