artikel

V och MP begär omedelbar inspektion.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Umeå har idag lämnat in en skrivelse till Skolverket där vi kräver en omedelbar inspektion av Minervaskolan. Vi tycker att frågan om slöjförbud på Minervaskolan måste åtgärdas. Det är viktigt att Skolverket omedelbart kan ta ställning till om Minervaskolan följer eller ej följer gällande skollag och skolförordning. En skola som diskriminerar elever kan naturligtvis inte godkännas och få fortsätta sin verksamhet.
Det är ovärdigt att en skola i Umeå diskriminerar elever pga religiös tillhörighet.

Nina Björby (mp)
Eva Arvidsson (v)

Till Skolverket 106 20 Stockholm Av ett flertal tidningsartiklar (se t.ex. Västerbottenskuriren 8/3, 10/3, 16/3, 17/3 och 18/3; Västerbottens Folkblad 18/3) framgår att ledningen för Minervaskolan dels ej tillåter elever att bära sjal/slöja under lektioner, dels ej accepterar elever vars föräldrar ej skriftligen accepterat ordningsregler med denna innebörd. Inget undantag tycks ske för de elever som av religiösa skäl klär sig på detta sätt. Enligt vår mening strider detta förfarande mot såväl skollag som skolförordning. Skolan är genom dessa bestämmelser inte öppen för alla och reglerna är dessutom uppenbarligen diskriminerande. Den uppmärksamhet som Minervaskolans agerande fått bör enligt vår mening leda till att Skolverket utan dröjsmål inspekterar skolan. Eva Arvidsson Nina Björby gruppledare gruppledare Vänsterpartiet, Umeå Miljöpartiet, Umeå

Kopiera länk