artikel

Avgiften på Umeås Citymottagning!

En Citymottagning i Umeå innebär en satsning på hela 7 miljoner kronor för de enklaste sjukdomarna.
Vänsterpartiet vill istället använda pengarna till att utveckla primärvården i hela länet
En Citymottagning i Umeå innebär en satsning på hela 7 miljoner kronor för de enklaste sjukdomarna, förkylningar och liknande. De med enkla förkylningar kan inte anses som en utsatt grupp. Vänsterpartiet vill istället använda pengarna till att utveckla primärvården i hela länet, än till en mottagning centralt i Umeå för enkla förkylningar. Det finns stora behov hos människor som är högre prioriterade, tex multisjuka äldre och kroniskt sjuka. Det vill vi satsa på, men får inte stöd av övriga partier. När sen avgiften för besök till Citymottagningen ska bestämmas anser vi att detta kan liknas med ett besök till akutmottagningens allmänläkare i jourtjänst, som kostar 300 kronor. Det är en fråga om ett besök som ska vara en avgränsad insats, lätt akut åkomma. De allra flesta som kan tänkas besöka Citymottagningen i Umeå bör göra som patienter utanför centrala Umeå får göra: i första hand ringa sjukvårdsupplysningen, det kostar inte mer än ett telefonsamtal. Vårdbehovet i centrala Umeå är inte annorlunda än i övriga länet. De äldre och långtidssjuka ska prioriteras först, det görs med besök på vårdcentraler och sjukstugor, med avgiften 100kronor. Lennart Arvidsson och Marina Olofsson Vänsterpartiets landstingsgrupp.

Kopiera länk