artikel

Vad vill Balticgruppen/Krister Olsson med Umeå?

Det vackra Varmbadhuset med framsidan vänd mot Umeälven, byggt år 1894 och numera granne med Krister Olssons privatbostad är rivningshotat. Med Umeåperspektiv är huset mycket gammalt med tanke på att det tillkom endast några år efter den förödande stadsbranden 1888. Balticgruppen som äger fastigheten pekar på att huset är i dåligt skick. Som bärande argument för rivning har ett sådant konstaterande begränsad räckvidd. (Läs mer)

Att gamla hus är skraltiga är något av en truism. Gamla Stan i Stockholm och stadsdelen Haga i Göteborg med sina vackra landshövdingehus skulle ha jämnats med marken om man enbart haft husens skick och renoveringsbehov för ögonen. Umeå är en expansiv stad, vilket innebär att gamla hus ständigt befinner sig i riskzonen. Riva och bygga nytt ger maximerad vinst. På sikt utarmas stadens historia, de synliga årsringarna försvinner och i förlängningen är vi alla förlorare. Priset på huset kanske går att räkna ut, men har vi egentligen klart för oss värdet?

Ja, vad vill Balticgruppen/Krister Olsson med Umeå? Ett stenkast från Varmbadhuset söder om Kyrkbron längs älvstranden ned till det Konstnärliga Campuset har Balticgruppen för avsikt att bygga ett antal stora kontorshus. Detaljplanen som med väldig brådska antogs i byggnadsnämnd och kommunfullmäktige nu i vår får till följd att utblicken från Kyrkan och Döbelns Park ut över älven blir saboterad. Umeborna tvingas fortsätta vända ryggen mot älven som kulturhuvudstadsförloraren Lund surt med ack så sant konstaterade.
Byggrätten är uttänjd till bristningsgränsen, endast en smal remsa längs stranden lämnas för cykel-och gångtrafik. Östra Strandgatan avsmalnas till minimala tolv meter vilket knappast kan betraktas som stadsmässigt. Cyklisterna tvingas på en lång sträcka ut i biltrafiken.

Vad jag förstår så har Krister Olsson via stora penningdonationer till Umeå universitet visat att han är en generös mecenat. Men altruismen har kanske sina gränser. "Det man förlorar på gungorna vinner man på karusellen" är en tanke som dyker upp då kontorshusen genom sitt utomordentliga läge har alla förutsättningar att bli en riktig vinstmaskin. Det är de fyra tänkta kontorshusen närmast Kyrkbron som är det egentliga problemet. Varför inte bygga högre hus närmare Konstnärligt Campus och komplettera med den byggrätt som redan finns på skattemyndighetens tomt? Umeborna kan då vända rätt sida mot älven och Balticgruppen/Krister Olsson får flera plus i kanten den dagen eftermälet slutligen skrivs. Sparas Varmbadhuset till eftervärlden sätts en guldstjärna i kanten.

Örjan Mikaelsson
ledamot (V) byggnadsnämnden och kommunfullmäktige i Umeå


Inlägget publicerades i Västerbottens-Kuriren den 14 september 2009.

Kopiera länk