Bokslut och budget

Efter varje år gör vi i Vänsterpartiet Umeå ett bokslut över de frågor vi drivit under året. I boksluten sammanfattas de motioner, interpellationer och enkla frågor vi lagt i kommunfullmäktige, samt de frågor vi drivit i de olika kommunala nämnderna, bolagen, styrelserna och utskotten.

Budget för 2018 beslutades i kommunfullmäktige den 19 juni 2017. Det var S+MP:s förslag som gick igenom. Vänsterpartiets förslag till budget kan du läsa här: V budget 2018

 

Kommentera