sida

Bokslut och budget

Efter varje år gör vi i Vänsterpartiet Umeå ett bokslut över de frågor vi drivit under året. I boksluten sammanfattas de motioner, interpellationer och enkla frågor vi lagt i kommunfullmäktige, samt de frågor vi drivit i de olika kommunala nämnderna, bolagen, styrelserna och utskotten.

Budget för 2019 beslutades i kommunfullmäktige i juni 2018. Det var S+MP:s förslag som gick igenom. Vänsterpartiets förslag till budget kan du läsa här:

 

Kopiera länk