sida

Verksamhetsplan – Bilaga

Bilaga

Miljögruppen

Miljögruppen är en öppen grupp som löpande utarbetar sin verksamhet av dem som kommer på våra möten och driver frågor. Under våren kommer vi i vart fall att arbeta vidare med Eko-eko rapporten. Vi kommer också att fortsätta våra diskussionskvällar i skiftande ämnen, men även försöka genomföra aktioner och utåtriktad verksamhet för att lyfta Vänsterns rättvise- och miljöpolitik utåt.

Feministgruppen

Feministgruppens ambition är ett fortsatt engagemang för feministiska krav, inte minst inför 8 mars, 1 maj, Sommartalet och Socialistiskt forum. Förhoppningsvis också vid Feministiskt forum som vi hoppas blir av detta år och vid Skyltsöndagen som vi inte mäktade med i år. På önskelistan står också bildandet av en efterlängtad feministisk sång- och/eller musikgrupp och, inte minst, att vi ska lyckas med att skriva motion till kongressen för en skarpare feminism i hela partiet.

Kopiera länk