• Hem
  • Vänsterpartiet ...
sida

Vänsterpartiet Umeås idémall

Delta, påverka, förändra – engagera dig i partiföreningen!

Låt det här bli året då du är med och gör din röst hörd för ett mer jämlikt Umeå! Engagera dig i partiföreningen, gå med i en studiecirkel (till exempel om Göran Therborns bok ”Kapitalet, överheten och alla vi andra”) eller starta en egen. Delta på vår facklig-politiska vänsterskola. Värva en kompis, eller varför inte tio! Skriv motioner till årsmötet, distriktsårskonferensen och kongressen. Nominera dig själv eller partikamrat till ett uppdrag. Skriv en insändare, demonstrera och dela ut flygblad. Eller har du någon annan idé, tveka inte att använda idémallen som finns här och skicka in till partiförningen [email protected]

Idémallen är utformad till medlemmar & arbetsgrupper som vill ta initiativ och genomföra stora och små idéer. Mallen är till som ett stöd för att forma eller utveckla en idé samt tydliggöra det för oss i styrelsen hur vi kan stötta, möjliggöra eller på annat vis vara behjälpliga. Idémallen ger även styrelsen ett underlag för beslut.

Styrelsen har ett ansvar att se till att alla medlemmar kommer till tals, har samma möjligheter att engagera sig och lyfta sina idéer.  Det är även styrelsens ansvar att fördela resurserna. Det här är en viktig del av vårt interndemokratiska arbete som vi ständigt ska utveckla.

Kopiera länk