• Hem
  • Valplattform
sida

Valplattform

Vänsterpartiet Umeås valplattform för 2018-2022 kan du lasta ner här

 

En röst att lita på
Våra löften står fast långt efter valdagen. Umeåpolitiken drivs i en mer rättvis, solidarisk och jämställd riktning tack vare oss. Även när motståndet från makteliten är starkt kämpar vi för att förverkliga vår politik. Vi vill ha en mer öppen och demokratisk kommun som lyssnar på umeåborna.

Vi har drivit att:
– välfärden fnansieras fullt ut
– skattemedel går till välfärd, inte vinster i välfärdsföretag
– stoppa nedskärningar och förbättra kommunanställdas arbetsvillkor, bl.a. genom att införa 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen,
– minska barngrupperna i förskolan
– bygga bort bostadsbristen
– prioritera cykel och kollektivtrafk, låga avgifter på buss och
färdtjänst samt att införa gratis kollektivtrafk för barn.

Men det räcker inte, det är bara början. Med ditt stöd kan vår politik bli verklighet. 

Välfärdssatsningar före lyx
En välfärd att lita på är den viktigaste grunden för ett jämlikt samhälle som minskar klassklyftor. Vänsterpartiet har under
mandatperioden 2014-18 konsekvent valt att fnansiera välfärden före andra satsningar, speciellt det vi ser som lyx, sånt man kan unna sig när grundläggande delar har fnansierats. Vi har valt bort storslagna investeringar i centrum för att i stället fnansiera välfärden och personalen i kommunen. Men de styrande partierna i Umeå, med (S) och (M) i spetsen, har de senaste åren underfnansierat välfärden med över 60 miljoner kronor. Konsekvensen är att personalen fått färre kollegor och måste springa fortare.
Ständiga nedskärningar inom äldreomsorgen och skolan måste stoppas. Vänsterpartiets mål är ett jämlikt och tryggt Umeå, fritt från fattigdom, förtryck och segregation. Alla får friheten att utvecklas i ett inkluderande Umeå som växer utan storstadsproblem.

50 öre till skolan
Alla barn har rätt att lyckas i skolan oavsett bakgrund. I skolan ska alla mötas, då ökar sammanhållningen och resultaten. Skolan ska vara fri från religion. Alla ska ha rätt att gå i en fantastisk skola nära hemmet, inte kunna riskera att välja fel. Våra gemensamma skattepengar ska gå till en förskola, skola och fritids i världsklass – inte till företagsvinster.
Skolan är det mest avgörande för hur man klarar sig senare i livet. Behov av extra stöd ska ske så tidigt som möjligt. Ledorden ska vara ”barnet i centrum” och ”ju tidigare desto bättre”. För att klara av detta vill vi öronmärka en skattehöjning på 50 öre till skolsatsningar, vilket innebär 142 miljoner per år.

Vi vill införa:
• Max 15 barn per förskolegrupp och mer personal i skolan
• Sociala investeringar för samverkan mellan skola,
socialtjänst och primärvård
• Dygnet-runt barnomsorg på 4 befntliga förskolor
• Ett kompetenscentrum för genus och jämställdhet

Barn ska ha rätt till förskoleplats nära hemmet!

Fler billiga hyresrätter – Inga fler utförsäljningar
Bostaden är en social rättighet, alla ska ha rätt till en bostad oavsett storlek på plånboken. Bostadsbristen måste byggas bort med fler billiga hyresrätter. Endast marknaden klarar inte ansvaret för allas rätt till en bostad, utan stat och kommun måste ta ett större ansvar. Det kommunalt ägda AB Bostaden behöver bygga fler lägenheter. De utförsäljningar av hyresrätter som genomförts löser inte bostadsbristen och ökar ojämlikheten. Det krävs att man säljer mer än fyra hyreslägenheter för att fnansiera byggnationen av en ny.

Vi vill:
• Bygga bort bostadsbristen
• Se till att kommunen har bättre bostadsplanering och krav
på att kommunal mark ska gå till hyresrätter med rimliga
hyror
• Stoppa ytterligare utförsäljningar ur AB Bostaden

6 timmars arbetsdag
Kortare arbetstid är framtidens välfärdsreform. Sedan 1977 har företagen ökat sin vinstandel med 40 % och nu är det dags att det kommer vanligt folk till del i form av mer ledig tid.
Vissa människor jobbar för mycket, och andra har svårt att hitta ett jobb. Sex timmars arbetsdag är en tydlig jämställdhetsreform, då kvinnor fortfarande tjänar mindre, och tar ett större ansvar för hem och barn. Det är bra för anställda och arbetsmiljön då fler klarar av att arbeta hela arbetslivet, men även få livspusslet att fungera. Förkortad arbetstid är också bra för barnen som får kortare dagar och mer tid med sina föräldrar. Det är en demokratisk reform då fler får tid att engagera sig fackligt, politiskt eller i föreningslivet. Det är positivt för hälsan med mer tid att träna.

Målet för Vänsterpartiet nationellt är att 6 timmars arbetsdag blir den nya heltidsnormen. I Umeå kommun vill vi börja inom äldreomsorgen och förskolan, där arbetsvillkoren är som tuffast och sjuktalen högst.
Det är viktiga samhällsfunktioner där personalens välmående är avgörande för våra barn och äldre.
Företagens vinster måste komma folket till del!

Organisera dig för ett jämlikare Umeå
– Bli medlem i Vänsterpartiet!

Kopiera länk