Taggat: Tamara Spiric

Grundstudiecirkel om Vänsterpartiet

Grundstudiecirkel om Vänsterpartiet

Träff 3: att förändra världen

Hur tar vi ner teorierna till praktisk handling, hur rör vi oss närmare ett feministiskt och socialistiskt samhälle?

Öppet möte om Kulturhuset

Beslutet är taget. Kulturhuset ska byggas. Nu är det tid att mötas och prata om hur vi skapar ett kulturhus där alla är välkomna.

V och S samarbetsavtal i hamn!

V och S samarbetsavtal i hamn!

Den 12 oktober undertecknades samarbetsavtalet mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, för den kommande mandatperioden. I avtalet har de två partierna enats bland annat om hur kommunens överskott för 2010 skall användas – ett överskott som beräknas bli...