Taggat: Stadsplanering

Vänsterpartiets övervägande om kulturhuset

Det nya Kulturhuset har fått stor medial uppmärksamhet sedan beslutet fattades i kommunfullmäktige. De starkaste kritiska rösterna har handlat om flytten av stadsbiblioteket. Vi, Vänsterpartiet gick till val på att inte flytta stadsbiblioteket.

Kulturhuset i kommunfullmäktige

Kulturhuset i kommunfullmäktige

Här kommer en länk till gamla protokoll från kommunfullmäktige. För att se hur beslutet såg ut rörande kulturhuset ska ni gå in på protokollet från 31 januari 2011. På sida 20 och 21 går det att...

Vänstern i fullmäktige, september 2010

Vänstern i fullmäktige, september 2010

Denna månad togs vår motion om en äventyrslekpark på Östra Ersboda upp. Motionen är en del av vår politik för mer levande stadsdelar med såväl kommersiell som ickekommersiell verksamhet. Äventyrslekparken bidrar till att skapa fler...

Vänstern i fullmäktige, april 2010

Vänstern i fullmäktige, april 2010

Kommunens överskott Huvudfrågan i denna månads kommunfullmäktige var fördelningen av överskottet på 132 miljoner kronor från 2009 års budget. Vi i Vänsterpartiet ville lägga överskottet på förstärkning av kollektivtrafiken, satsningar för fattiga familjer och en...