Taggat: demokrati

Idrottens skuggsida – lyser upp för utveckling

Idrottens skuggsida – lyser upp för utveckling

Länsidrottschef Niclas Bromark skriver i VF ”Idrotten är både bra och närande” (31/12-11) hur idrotten tillför demokrati, glädje, delaktighet. Idrotten är betydelsefull enligt mig och till stora drag är jag ense med Bomarks resonemang. Att Bromark...

Kulturhuset i kommunfullmäktige

Kulturhuset i kommunfullmäktige

Här kommer en länk till gamla protokoll från kommunfullmäktige. För att se hur beslutet såg ut rörande kulturhuset ska ni gå in på protokollet från 31 januari 2011. På sida 20 och 21 går det att...