Taggat: Äldreomsorg

V och S samarbetsavtal i hamn!

V och S samarbetsavtal i hamn!

Den 12 oktober undertecknades samarbetsavtalet mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, för den kommande mandatperioden. I avtalet har de två partierna enats bland annat om hur kommunens överskott för 2010 skall användas – ett överskott som beräknas bli...

Vänstern i fullmäktige, juni 2010

Vänstern i fullmäktige, juni 2010

I dag försvarade Vänsterpartiet sitt förslag till kommunal budget för 2011. Budgeten har stark fokus på barn och unga, sysselsättning och miljö. För att förtydliga vad ett regeringsskifte efter valet skulle kunna innebära för Umeå,...