Deadline för Nejlikan

Vill du bidra med något till kommande nummer behöver vi materialet innan satt deadline. Skicka gärna med en bild (helst av hög kvalité) som passar till det du skickat in. Tänk på upphovsrätten!

Skicka det du vill bidra med till: [email protected]

Deadline:
 • 15 januari 2016
 • 25 mars 2016
 • 25 maj 2016
 • 25 augusti 2016
 • 25 november 2016

 • 25 januari 2017
 • 25 mars 2017
 • 25 maj 2017
 • 25 augusti 2017
 • 25 oktober 2017
 • 25 november 2017