• Hem
  • Kommunpolitiska...
sida

Kommunpolitiska medlemsmöten 2018

På den här sidan hittar du datum och ev. handlingar till kommunpolitiska medlemsmöten 2018.

För dig som är speciellt intresserad:

Klicka här för handlingar till sammanträden i Kommunstyrelsen (KS), kommunfullmäktige, eller andra nämnder.

Klicka här för länkar till alla interpellationer, motioner och enkla frågor till kommunfullmäktige.

Kommunpolitiska medlemsmöten 2018:
Måndagar, kl. 18:30-20:30

15 januari

Ks 180116

12 februari

Ks 180213 

12 mars

Ks 180313

9 april

Ks 180410

14 maj

Ks 180515

Dagordning till kommunpolitiskt medlemsmöte kl 18:30

4 juni

Ks 180605

13 augusti

Dagordning kommunpolitiskt medlemsmöte aug 2018

Handlingarna hittar du här:

Kallelse Kommunstyrelsen 2018-08-14

10 september

15 oktober

Handlingar inför Kommunstyrelsens sammanträde:

KS 181016

Underlag ang. ny skolstruktur i Umeå kommun:

http://www.umea.se/download/18.10e78ac01661b30919b3c54/1538402527781/181001%20F%C3%B6rslag%20skolstruktur%20h%C3%B6gstadie%20t%C3%A4tort%202029.pdf

12 november

Alla handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde:

KS 181113

 

3 december

Dagordning:

§1 Formalia: Val av mötesordförande, sekreterare, justerare, rösträknare och fastställande av dagordningen.

§2 Val av ersättare till Stiftelsen Arboretum Norrs styrelse

§3 Val av två ersättare till ombud på Umeå Folkets hus årsmöte

§4 Vi avskaffar LOV i Umeå kommun – information och diskussion

§5 Inför Kommunstyrelsens sammanträde

Vi går igenom de viktigaste punkterna på dagordningen för KS.

Lasta ner alla handlingar till KS här: KS 181204

§6 Övriga frågor

§7 Mötets avslutande

 

 

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till vår politiska sekreterare på tel 070-611 75 35.

Kopiera länk