Kommungrupp

Handlingar

Kontaktuppgifter till våra representanter får du genom att kontakta:
Elisabet Forssell
Politisk sekreterare (V)
Umeå kommun
E-post: [email protected]
Tel: 070 611 7535

Förtroendevalda

Ulrika Edman

 • KOMMUNFULLMÄKTIGE – Led
 • KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT – Led
 • KOMMUNSTYRELSEN – Led
 • KOMMUNSTYRELSENS NÄRINGS- OCH PLANERINGSUTSKOTT – Ers
 • INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN – Led
 • INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT – Led
 • TEKNISKA NÄMNDEN – Led
 • UMEÅ C UTVECKLING AB – Led
 • UMEÅ KOMMUNFÖRETAG UKF – Led
Åsa Bäckström

 • KOMMUNFULLMÄKTIGE – Led
 • KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT – Led
 • KOMMUNSTYRELSEN – Led
 • ÄLDRENÄMNDEN – Led
 • ÄLDRENÄMNDENS ARBETSUTSKOTTET – Led
 • MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN – Ers
 • UMEÅ KOMMUNFÖRETAGSCENTRA – Led
 • INFRASTRUKTUR I NORR AB – Led
 • UMEÅ HAMN AB – Led
 • UMEÅ VAGNVERKSTAD AB – Led
 • BADHUSET AB – Led
 • INAB – Led
Mattias Sehlstedt

 • KOMMUNFULLMÄKTIGE – Led
 • KOMMUNSTYRELSEN – Led
 • KOMMUNSTYRELSENS NÄRINGS-OCH PLANERINGSUTSKOTT – Led
 • KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT – Ers
 • BYGGNADSNÄMNDEN – Led
 • KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING – Led
Lennart Arvidsson

 • FRITIDSNÄMNDEN – Led
 • KOMMUNFULLMÄKTIGE – Led
 • PERSONALUTSKOTTET – Ers
 • KOMMUNSTYRELSEN – Ers
 • REGIONFULLMÄKTIGE – Led
Gudrun Nordborg

 • KOMMUNFULLMÄKTIGE – Led
 • JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTET – Led
 • INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN – Ers
 • KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING – Ers
Caroline Täljeblad

 • KULTURNÄMNDEN – Led
Jan-Olov Carlsson

 • KOMMUNFULLMÄKTIGE – Led
 • NORRLANDSOPERAN – Led
 • UMEÅ ENERGI UMENET AB – Led
 • UMEÅ ENERGI ELHANDEL AB – Led
 • UMEÅ ENERGI AB, STYRELSE – Led
Elisabeth Zachrisson

 • KOMMUNFULLMÄKTIGE – Led
 • GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN – Led
 • KOMMUNSTYRELSEN – Ers
 • REGIONFULLMÄKTIGE – Ers
 • FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDENS AU – Led
 • FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN – Led
Wilmer Prentius

 • KULTURNÄMNDEN – Ers
Erik Danielsson

 • MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN – Ers
Lasse Jacobson

 • KOMMUNFULLMÄKTIGE – Led
 • TEKNISKA NÄMNDEN – Ers
Anders Emanuelsson

 • UMEÅ FOLKETS HUS FÖRENING – Ers
Bore Sköld

 • KOMMUNFULLMÄKTIGE – Ers
 • KOMMUNSTYRELSEN – Ers
 • AB BOSTADEN I UMEÅ – Led
 • ÄLDRENÄMNDEN – Ers
 • REGIONFULLMÄKTIGE – Ers
Karolina Frykholm

 • NÄMNDEMAN I UMEÅ TINGSRÄTT
Elsa Andersson Hedqvist

 • KOMMUNFULLMÄKTIGE – Ers
 • KULTURNÄMNDEN – Ers
 • NORRLANDSOPERAN – Ers
 • REGIONFULLMÄKTIGE – Led
 • UMEÅ FOLKETS HUS FÖRENING – Ombud
Örjan Mikaelsson

 • KOMMUNFULLMÄKTIGE – Ers
 • BYGGNADSNÄMNDEN – Ers
 • VALNÄMNDEN – Led
 • DÅVA DEPONI AB – Led
 • NÄMNDEMAN I UMEÅ TINGSRÄTT
 • GOD MAN VID FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR
Joakim Mäki

 • GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN – Ers
Daniell Anderson

 • GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN – Led
 • KOMMUNFULLMÄKTIGE – Ers
Ahmed Hersi

 • INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN – Led
Elisabet Forssell

 • FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN – Led
 • KOMMUNFULLMÄKTIGE – Ers
 • REGIONFULLMÄKTIGE – Led
 • NÄMNDEMAN I UMEÅ TINGSRÄTT
Sofia Stolt

 • FRITIDSNÄMNDEN – Led
Abdi Hanad

 • FRITIDSNÄMNDEN – Ers
Tova Andersson

 • UMEÅ DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMND – Led
Johan Stål

 • TEKNISKA NÄMND – Led
 • NÄMNDEMAN I UMEÅ TINGSRÄTT
Gun Stolt

 • FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN – Ers
Ellen Söderberg

 • BYGGNADSNÄMNDEN – Ers
Susanne Yttergren

 • KOMMUNFULLMÄKTIGE – Ers
 • GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN – Ers
Mattias Nilsson

 • MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN – Led
Malin Nielsen

 • ÄLDRENÄMNDEN – Led
 • STIFTELSEN ARBORETUM NORR – Ers
Minna Toivanen

 • UMEÅ VATTEN OCH AVFALL AB – Led
 • UMEÅ PARKERINGS AB – Led
Stefan Sjöström

 • NÄMNDEMAN I UMEÅ TINGSRÄTT
Lisa Bergström

 • STIFTELSEN ARBORETUM NORR – Led
 • TEKNISKA NÄMNDEN – Led
 • NÄMNDEMÄN I UMEÅ TINGSRÄTT
Maria Myrstener

 • BYGGNADSNÄMNDEN – Led
 • UMEÅ DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMND – Ers
Anders Emanuelsson

 • UMEÅ FOLKETS HUS FÖRENING – Ers
Birgitta Stål

 • NÄMNDEMAN I UMEÅ TINGSRÄTT
Owe Asplund

 • NÄMNDEMAN I UMEÅ TINGSRÄTT
Ingemar Lindmark

 • NÄMNDEMAN I UMEÅ TINGSRÄTT
Rebecca Larsen

 • NÄMNDEMAN I UMEÅ TINGSRÄTT
Bernth Olofsson

 • NÄMNDEMAN I UMEÅ TINGSRÄTT
Shahla Gullviva Shadman

 • UMEÅ ENERGI UMENET AB FÖ – Led
 • UMEÅ ENERGI ELHANDEL AB – Led
 • UMEÅ ENERGI AB, STYRELSE – Led
Mats Stålnacke

 • UMEÅ FOLKETS HUS FÖRENING – Ombud
Agneta Högstadius

 • NÄMNDEMAN I UMEÅ TINGSRÄTT
 • UMEÅ FOLKETS HUS FÖRENING – Ombud
Kjell Bäckman

 • GOD MAN VID FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR
Eva Arvidsson

 • KOMMUNREVISIONEN – Rev
 • GOD MAN VID FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR
 

Kommentera