sida

Kommunfullmäktige

Vänsterpartiet har 11 mandat av 65 i Umeå kommunfullmäktige. Den här mandatperioden är det S som styr i minoritet, och vi är i opposition. Hela mandatfördelningen hittar du här:

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/faktaomkommunen/valresultatmandatfordelning.4.3c34d75c1292984ed968000938.html

Vänsterpartiet Umeås kommunfullmäktigeledamöter:

 


Ulrika Edman,
gruppledare

Lennart Arvidsson

Åsa Bäckström

Jan-Olov Carlsson
(2:e vice ordförande i Umeå kommunfullmäktige)

Gudrun Nordborg

Mattias Sehlstedt

Ellen Söderberg

Bore Sköld

Lasse Jacobson

Nasteho Osman Lander
Elisabet Forssell
Wilmer Prentius

Daniell Andersson (ersättare)

Maria Myrstener (ersättare)

Johan Stål
(ersättare)

Rebecca Sellstedt
(ersättare)

Andreas Nuottaniemi
(ersättare)

Kontakt:
[email protected]

eller
Andreas Sellstedt
Politisk sekreterare (V)
Umeå kommun
E-post:  [email protected]
Tel: 070-611 75 35

Kopiera länk