Stoppdatum våren 2016

Blir du snurrig av olika stoppdatum på Umeå- Västerbottens- och nationell nivå och är rädd att missa något viktigt datum? Här har vi sammanställt datum som är satta samt adresser. För info om hur och när du får eller var du hittar dokument att motionera på kan du se mejlet 4 december (kongressen), Alarm (distriktets årskonferens) skickat den 4/1 och Medlemsnytt 22/12. Håll Dig uppdaterad genom att läsa Medlemsnytt, Alarm och utskick från Vänsterpartiet centralt.

STORMÖTE i Vänsterpartiet Västerbotten för val av kongressombud,
Lyckse
le 13/2 

Kongressombuden väljs på distriktets medlemsmöte i Lycksele den 13 februari, dit alla medlemmar är välkomna. Anmälan till Lyckselemötet skickas till [email protected]

Nomineringar till kongressombud skickas till [email protected] Stoppdatum 21/1. Stoppdatum för att skicka in sina presentationer om man kandiderar till kongressombud är 25/1. Skickas till samma mejladress.

ÅRSMÖTE Vänsterpartiet Umeå, Klossen 28/2 

Motioner till årsmötet skickas till  [email protected]. Stoppdatum 14 februari (preliminärt). Skriftliga ändringsförslag på verksamhetsplanen senast sö den 21 februari (preliminärt).

Nomineringar till styrelse och revisorer [email protected]. Stoppdatum inte satt än.

Nomineringar till valberedning skickas till [email protected]. Stoppdatum inte satt än.

ÅRSKONFERENS Vänsterpartiet Västerbotten, Medlefors Skellefteå 19/3

Motioner till årskonferensen skickas till [email protected]. Stoppdatum är den 6 februari.

Nomineringar till distriksstyrelse, ordförande, och revisorer skickas till [email protected]

Vänsterpartiet Umeås ombud till årskonferensen kommer väljas men datum för nominering och medlemsmöte inte satt.

KONGRESS Vänsterpartiet, Örebro 5-8 maj

Motioner till kongressen skickas till  [email protected]. Motionsstopp 5 februari.

Nomineringar till partiordförande, partistyrelsen (nationellt), ledamöter till programkommissionen och till revisorer skickas till [email protected] Stoppdatum är 5 februari.

Nomineringar till ny valberedning för partiet (nationellt) skickas till [email protected] Stoppdatum är 5 februari.