sida

Verksamhetsplan

Nedan kan du läsa Vänsterpartiets Umeås verksamhetsplan för 2017. I den står den verksamhet och de målsättningar vår partiförening bestämt som minimum för vad vi ska uppnå under 2017. Vill du läsa den som PDF istället kan du ladda ner den här: VERKSAMHETSPLAN2017VUmeå_reviderat efter årsmötet


1. Inledning

Bästa kamrater, vi står inför ett spännande och viktigt verksamhetsår! Vi ska bland annat ladda för nästa kongress i början av 2018 och för valet i september 2018. Vi har en bra grund att utgå ifrån och att utveckla. Många inom Vänsterpartiet Umeå bidrog till en framgångsrik valrörelse 2014. Resultatet blev många parlamentariska uppdrag. Våra partikamrater i fullmäktige, utskott och nämnder driver aktivt och kunnigt våra politiska frågor. De märks ofta i media, medverkar i manifestationer och tar initiativ till kampanjer. Nu är halva mandatperioden passerad och vi måste på allvar börja agera och planera för det kommande valet. Vi ska sätta allt fler spår i politiken, som motstånd mot rådande maktordningar och som markörer för vilket samhälle som ska vara möjligt. Vi vill uppmuntra alla kamrater att engagerar sig med idéer och handlingar till stöd för hur det kommunalpolitiska arbetet ska stärkas och synliggöras.

I vårt förslag till verksamhetsplan för 2017 har den nuvarande styrelsen samlat förhoppningar och strategier för att partiföreningen ska växa och bli starkare. Mycket riktar sig till den kommande styrelsen, men det mesta riktar sig också till var och en som är medlem i partiet. Du är viktig! Styrelsens olika uppdrag är meningslösa om de inte genomförs med stöd av och i samverkan med partikamraterna. Samtidigt som våra aktivitetsgrader måste få variera i respekt för vad livet i övrigt kan kräva så stärks vi på många sätt av att vara politiska tillsammans.

Planen innehåller förväntningar på att hela partiföreningen ska aktiveras mer i både parlamentariskt och utomparlamentariskt arbete i god samverkan. Vi kommer att ha delvis nya redskap att använda. Redan 2015 investerade styrelsen i aktivistverktyget Zetkin som ska underlätta våra interna kontakter till stöd för kampanjarbete mm. Nu i februari ska det verktyget äntligen kunna börja användas. Medlemstidningen Nejlikan är etablerad sedan ett drygt år tillbaka. Den öppnar för viktig kommunikation mellan oss i Vänsterpartiet Umeå och i sin tryckta form är den också ett kampanjmaterial.

Styrelsen välkomnar förslag till hur vi tillsammans kan vidareutveckla partiföreningen, aktivismen och vår gemenskap. Visst ska 2017 bli ett år med både kampglädje och kampvilja!

/Styrelsen

 

  1. Utåtriktad verksamhet

Våra utåtriktade verksamheter ska helst vara en mångfald av sådana där några bygger på gedigna traditioner, som firandet av 1 maj och uppmärksammandet av 8 mars, och andra på lite yngre traditioner som Pride, Kristallnatten och Välkomstmässan på universitet. Dessutom ska gnistor tända av aktuella händelser kunna leda till aktioner. Vi ska också ordna öppna föreläsningar på angelägna teman. Vi behöver framför allt satsa mer på kampanjer som initieras inom vår partiförening; styrelsen, kommungruppen, en områdes- eller temagrupp, eller av partiet centralt. Alla dessa öppnar för kontakter med boende i Umeå. De ger möjligheter till politiska samtal som kan stimulera till aktivitet och till att fler väljer att bli medlemmar i Vänsterpartiet.

Vi ska dessutom uppmuntra till insändare och debattartiklar för att nå ut till en bredare allmänhet.

2.1 Offentliga möten

Under verksamhetsåret ska Vänsterpartiet Umeå anordna minst fyra offentliga arrangemang, i form av t ex föreläsning eller paneldiskussion, som är öppna för alla intresserade. Vi ska eftersträva att det verkligen blir möten, dvs planera så att deltagarna välkomnas till dialog genom att ställa frågor och till att vara aktiva i diskussion.  Ämne, tema och föreläsare bör väljas så att arrangemanget förväntas angå och engagera både våra partikamrater och andra som sympatiserar med våra grundläggande värderingar. Initiativ från de områdes- och temagrupper som finns inom partiföreningen ska uppmuntras. Ett för gruppen och därmed för partiet angeläget arrangemang ger inspiration och kan locka fler att ansluta sig. Styrelsen rekommenderas att fullfölja de tankar som växt fram under hösten med varierade mötesformer. Ett exempel är ”Vänster kafé med gäster” som skulle kunna genomföras i olika stadsdelar och ytterområden. Vi bör också eftersträva att bjuda in vår EU-parlamentariker, våra riksdagsledamöter och kommunalpolitiker för att informera om och diskutera respektive specialområde. Förhoppningsvis kan dessa gäster också göra studiebesök på olika arbetsplatser, vilket i sin tur kan öka möjligheten till att besöket blir uppmärksammat i media. Samverkan med Vänsterns Studentförbund, VSF, kan leda till en föreläsning på universitetet vid lunchtid och sedan en under kvällstid i lokal ”på stan”. Närmare samverkan med Ung Vänster leder också till ömsesidiga fördelar. Samverkan med ytterligare andra organisationer bör även eftersträvas, åtminstone för informationsspridning. Och samverkan med ABF bör i princip alltid ske inför offentliga arrangemang. Det är dessutom önskvärt att vi överväger möjligheter till något kulturellt inslag eller åtminstone sång på text som anknyter till mötets tema.

2.2 Demonstrationer och manifestationer Vänsterpartiet Umeå ska särskilt uppmärksamma de viktiga politiska datum som Första maj, Internationella kvinnodagen den 8 mars, och Kristallnatten den 9 november representerar liksom den manifestation som Umeå Pride innebär på något varierande datum under hösten. Hur uppmärksamheten ska komma till uttryck måste bland annat få bero på möjliga samarbeten och vilket engagemang enskilda medlemmar är villiga att bidra med. Formerna måste därför få skifta mellan demonstration och torgmöten till föreläsningar och debattartiklar, eller kombinationer av dessa former.

Internationella kvinnodagen 8 mars Av tradition arrangerar Tjejjouren i Umeå demonstration den 8 mars med möte med kulturinslag på Hamnmagasinet efteråt. Så kommer att ske också 2017. Styrelsen ska uppmuntra våra medlemmar till delta i demonstrationen liksom till att nya, snygga banderoller görs. Vi kan med fördel sprida de 8 mars-flyers som feministgruppen gjort. Dessutom ska styrelsen åtminstone arrangera ett öppet möte men gärna flera i anslutning till den 8 mars, för att markera att feminismen alltid är viktig för oss vänsterpartister. Kvinnokampens framgångar går inte att ta för givna utan måste försvaras och mycket återstår ännu att förändra för att bryta patriarkala strukturer och beteenden.

Första maj Efter Arbetarpartiets agerande under våren 2016 blev de ensamma under beteckningen Enad vänster. Vänsterpartiet, VSF, Ung Vänster, Socialistiska partiet och Iranska förbundet arrangerade en manifestation med parollen Solidaritet och socialism. Planeringen för en likartad manifestation är redan inledd. Tillstånd är sökt för samling kl 14 i Döbelns park och demonstrationståg därifrån runt Grön eld och med avslutning på ett tillgängligt torg. Andra vänsterorganisationer, Arbetarpartiet undantaget, har informerats och fått inbjudan att ansluta sig. Allt för att så kraftfullt som möjligt högtidlighålla arbetarrörelsens dag med både klassmedvetenhet och feminism.

Till de förberedande mötena bör partiföreningen om möjligt utse två representanter. Det är en fördel om styrelsen tidigt har förslag till plattform och talkörsparoller, gärna i samråd med VSF och Ung Vänster. Det är också önskvärt med musik t ex trummor i tåget vilket uppskattades stort 2016, liksom sång och musik på torget. Bådadera behöver hanteras i god tid för att förverkligas.

Det har varit trivsamt och välbesökt när Vänsterpartiet ordnat fest eller fika med kulturellt inslag direkt efter demonstrationen i en lokal som är tillgänglig även med rullstol. Den traditionen ska fortsätta och för 2017 är den större lokalen i Ordenshuset bokad.

Välkomstmässa på universitetet I samband med terminsstarten på hösten arrangeras av tradition en Välkomstmässa på universitetet där också politiska partier kan delta. I vår kommer en sådan mässa även att hållas vid terminsstarten i januari. Aktiviteten bör samordnas med VSF så att vi åtminstone har våra informationsbord som grannar. Dessutom behöver vi utveckla interaktiva inslag som någon tävling, en fotoaktivitet som t ex Yes we can eller ett kulturinslag. Fika att bjuda på lockar också besökare att stanna upp och börja samtala.

Sommartalet – en vänsterhelg Distriktets initiativ att använda lördagen inför Sommartalet till Vänsterforum med öppna föreläsningar och diskussioner var mycket uppskattat. Det gällde nog än mer den festliga kvällen med musik, stand up och möjlighet till avslappnad samvaro med kamrater från olika orter. Vänsterpartiet Umeå hoppas på upprepning kommande år och vill fortsatt bidra till det.

Vid söndagens sommartal ska Vänsterpartiet Umeå fortsätta traditionen med att ha informationsbord med ballonger, kaffe och om möjligt interaktiva aktiviteter. Styrelsen ska försöka få riksdagsledamöter och kanske andra förtroendevalda att ställa upp på dialog med besökarna vid informationsbordet.

Pride Vanligen genomförs Pride i Umeå någon gång under september. Vänsterpartister bör uppmuntras att medverka i Pride-paraden genom att göra banderoller, delta i paraden med V:s prideballonger samt gärna också skriva insändare eller debattartiklar. Det vore också önskvärt att Vänsterpartiet arrangerar ett öppet möte med föreläsning och diskussion. Om möjligt önskas detta som en del av Prides offentliga program.

Kristallnatten, 9 november Vänsterpartiet ska fortsatt uppmärksamma dagen, helst i nära samverkan med Ung Vänster och VSF. Inledningen kan likt förra året vara ett fackeltåg medan talen utomhus med fördel kanske kan ersättas med ett öppet möte inomhus, tex i Ordenshuset.

Skyltsöndagen Kommunen brukar erbjuda bord på gågatan i Centrum till olika organisationer på Skyltsöndagen. Också under 2017 bör Vänsterpartiet anmäla intresse för ett sådant bord. Där rekommenderas att vi bjuder på glögg, varm saft och pepparkakor. Det ger möjlighet till samtal och till att dela ut informationsmaterial. De julkort som feministgruppen gjort kan med fördel också spridas. Kanske kan vi också fixa någon lockande sidoaktivitet, som ponnyridning.

Och flera … Vi ska liksom tidigare sträva efter att ta initiativ till manifestationer också vid andra tillfällen och försöka medverka i aktiviteter när andra oss näraliggande organisationer bjuder in till samverkan i angelägna frågor. Datum att bevaka är t ex romernas internationella dag (nationaldag) den 8 april till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971, Al Nakba den 15 maj, ”Den stora katastrofen”, med flytten av invånare från de områden i Palestina som kom att bilda staten Israel under 1948 års arab-israeliska krig, Världsmiljödagen den 5 juni som instiftats till minne av FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972 och den 25 november som är internationella dagen mot våld mot kvinnor.

2.3 Kampanjer Partiföreningen ska anstränga sig för att uppmärksamma och organisera aktiviteter inom de nationella kampanjer som partiet centralt lanserar. En sådan är aviserad till vecka 6, dvs. 6-12 februari, med Budskapet är ”Det är vår tur nu” som syftar till att tydliggöra ett vi vill ha en ekonomi för alla och att de rika alldeles för länge har fått alldeles för stor del av kakan.

Eftersom Vänsterpartiet sitter i opposition i Umeå kommun finns det all anledning att bedriva kampanjer utifrån den politik vi vill se förverkligad här. Under verksamhetsåret ska därför partiföreningen i samarbete med kommungruppen genomföra en kampanj för bättre och billigare kollektivtrafik; Mera buss. Den kampanjen började vi planera för i höstas, men rekommenderades av kommungruppen att pga kommunens ekonomi flytta den framåt. Fler kampanjer som tar upp aktuella frågor är givetvis önskvärda. De olika områdes- och temagrupperna ska uppmuntras till att driva kampanjer.

2.4 Områdesoch temagrupper Generellt sett ska partiföreningens områdes- och temagrupper ha stor frihet att besluta om sina aktiviteter, former för sin interna kommunikation, ansvarsfördelningen inom gruppen mm. Grupperna ska uppmuntras att ta initiativ till och genomföra olika utåtriktade verksamheter. Styrelsen ska bjuda in grupperna till ett omstartsmöte. Gruppens ambition måste inte vara omfattande, en aktivitet under året kan vara tillräcklig för att t ex diskutera eller lyfta en idé. Både Zetkin och vår budget kan underlätta detta. Grupperna ska också ha frihet att skapa lokalt eller tematiskt anpassat material att använda inom sin budget eller till och ned mer efter att ha fått styrelsens godkännande av kostnaderna.

2.5 Vänsterpartiet i och för hela kommunen

Vänsterpartiet Umeå är partiförening som ska verka för hela Umeå kommun. Vår politik rör inte enbart de områden där partiföreningen har en stark täckning, som centralortens studentområden och Ersboda. Senaste valresultatet visade att partiets politik fått ökat förtroende bland kommunmedborgarna också i de stads‑ och kommundelar där vi vanligtvis syns mycket sällan. Även om våra medlemmar inte är jämnt fördelade inom kommunen är det därför viktigt att vi syns också i t ex Obbola, Holmsund, Hörnefors och Sävar. Under verksamhetsåret ska partiföreningen därför eftersträva fler politiska aktiviteter och mer informationsspridning runtom i kommunen.

2.6 Vänsterpartiet fyller 100 år

Styrelsen ska under året se till att partiföreningen bjuder upp till någon form av firande med anledning av att Vänsterpartiet fyller 100 år i år.

  1. Samarbeten

Vänsterpartiet är en del av den breda vänstern i Sverige. Vårt mål är att bygga ett socialistiskt och feministiskt samhälle på ekologisk grund. I denna strävan efter frihet och jämlikhet behöver Vänsterpartiet söka samarbete med organisationer och verksamheter som gagnar våra politiska målsättningar. Därför har Vänsterpartiet i Umeå ett bra samarbete med lokala vänsterorganisationer i kommunen. Samarbetsorganisationer är viktiga vid genomförande av föreläsningar, öppna möten, manifestationer, utbildningar mm. Vänsterpartiet Umeå samarbetar särskilt med Ung Vänster och VSF, ett samarbete som ska vårdas och kan utvecklas ytterligare. Ung Vänster och VSF ska, om mötet gäller frågor av gemensamt intresse, få kallelse till partiföreningens styrelsemöten och välkomnats att delta som adjungerade. Samtliga medlemsutskick ska fortsättningsvis också sändas till dem. Som en del av arbetarrörelsen samarbetar vi med Arbetarnas bildningsförbund (ABF). Vid genomförande av exempelvis föreläsningar eller utbildningar är ABF en tillgång. Som medlemsförbund kan Vänsterpartiet söka ekonomiskt stöd och ABF erbjuder sina lokaler för olika verksamheter utan kostnad.

Utanför den breda vänstern och arbetarrörelsen är samarbeten inte lika självklara eftersom många organisationer markerar sig som partipolitiskt obundna. Detta hindrar dock inte att vi ger tips om deras aktioner, grupper mm som angår våra frågor och kan uppmuntrar våra medlemmar att ansluta sig. Det hindrar inte heller att vi aktivt bjuder in företrädare för olika organisationer till att medverka i offentliga möten eller bidra med utbildning och information på medlemsmöten. Sådana samverkansformer bör utvecklas ytterligare, likaså att vi ömsesidigt försöker att använda varandra för informationsspridning.

 

Varje år bjuds de politiska partierna in till samråd med de olika minoritetsorganisationerna i Umeå. Vid samrådsmöten med minoritetsorganisationerna får de förtroendevalda tillfälle att träffa de olika minoriteterna och samtala om deras situation. För Vänsterpartiet har det alltid varit viktigt att kämpa för allas lika värde i samhället. Vänsterpartiet bör öka sin närvaro vid samråden med minoritetsorganisationerna. Under året kommer styrelsen att anordna ett temamöte/medlemsmöte med minoritetsorganisationerna och uppmuntra både V:s parlamentariker och medlemmar att delta i samråden.

  1. Information och kommunikation

Styrelsen bör inventera vilka kompetenser som finns bland partikamrater för att bistå med layout mm som kan utveckla frågor om information och kommunikation. Också våra programvaror och behov av sådana behöver inventeras. Dessutom bör en ny dator köpas in.

4.1 Facebook Facebook har varit en prioriterad och viktig kanal för att sprida information. På vår Facebooksida anslår vi vår verksamhet, skapar event och presenterar vår politik. Liksom tidigare ska vissa händelser marknadsföras med gilla‑kampanjer för bättre exponering i nyhetsflödena. Arbetet med sociala medier kan utvecklas. Facebooksidan kan t ex kopplas samman med vårt Twitterkonto under 2017.  Ambitionen att publicera några foton och några rader från alla öppna möten, medlemsmöten, gruppmöten och demonstrationer som vi håller eller är medarrangörer för bör kvarstå. Fler gilla-kampanjer bör göras, i vart fall en på våren respektive hösten För att undvika att ovana personer ”slinter med fingret” så är det viktigt att styrelsen bestämmer vilka som ska kunna redigera Facebook-sidan och att endast de som kommer göra inlägg med mera ska ha redigeringsmöjlighet. 4.2 Hemsidan Vänsterpartiet Umeå har en hemsida [umea.vansterpartiet.se]. Även om den har färre besök än Facebooksidan har den viktiga funktioner för att ge en samla d bild av vad vi har gjort och gör som förening och inom kommunalpolitiken. Ambitionen ska fortsatt vara att sidan ska vara uppdaterad med aktuell information såväl i löpet som i kalendariet. Viktigare handlingar som motioner och interpellationer ska också snabbt finnas där. Hemsidan ska hållas uppdaterad vad gäller evenemang, politik, kalendarium, kontaktuppgifter med mera och färsk information ska hållas synlig medan gammal information kan flyttas längre ned i hierarkin. Hemsidan kan användas till att ladda upp dokument så att medlemmar kan gå dit och ladda ned till exempel möteshandlingar. Istället för att lägga ut mycket text på Facebook-sidan kan man länka till ett inlägg på hemsidan.

4.3 Nejlikan Medlemstidningen Nejlikan kom med sitt första efterlängtade numer under slutet av 2015. Det har följts av 4 nr under 2016. Denna digitala tidning har en viktig funktion. Information om och rapportering från händelser kan nu kanaliseras via den. Styrelsen och redaktionsgruppen bör bevaka att det görs reportage från exempelvis större öppna evenemang, gärna genom att utse rapportör i samband med planeringen av respektive evenemang. Texten kan då bli utförligare än vad utrymmet på Facebooksidan medger. Interntidningen kommer att vara viktig också för en skriftlig interndebatt som vi saknat. Ambitionen är att Nejlikan ska bli en kanal dels för att berätta om den verksamhet som partiföreningens medlemmar bedriver, dels för styrelsen att kommunicera med medlemmarna men också för medlemmarna att kommunicera med styrelsen och varandra. Potentialens gräns sätts av viljan och engagemanget hos oss alla. Ansvaret för tidningen ska ligga på den redaktionsgrupp som har växt fram omkring den person som på ett avgörande sätt varit drivande i utvecklandet av tidningen, Daniel Nyström, och som nu är redaktör. Det är en fördel om redaktionsgruppen kan växa ytterligare. Styrelsen ska låta trycka Nejlikan i det antal exemplar som bedöms kunna spridas via partiföreningens bokbord vid olika arrangemang och med fördel också kan delas ut vid möten för nya medlemmar.

4.4 Affischer mm I samband med föreläsningar eller annan verksamhet som vi arrangerar eller medverkar till ska det göras affischer, flygblad eller dylikt, för att informera allmänheten om den planerade aktiviteten. Det är en fördel om det kan tas fram rutiner för hur medlemmar i olika stadsdelar kan bidra till att affischer sprids i deras respektive områden. Det ska vara rutin att utåtriktade aktiviteter kommer med i de olika externa kalendarier som finns och erbjuds utan kostnad. I vart fall inför större arrangemang bör även annonsering i lokaltidningarna, gratistidningarna och på Allt om Västerbotten övervägas.

5 Intern verksamhet

5.1 Styrelsen och arbetsutskottet

I början av verksamhetsåret 2017 ska styrelsen ha (en styrelsehelg, eller i vart fall) ett längre möte på ett veckoslut dels för att de valda ska lära känna varandra och kunna skapa ett bra arbetsklimat, dels för att göra en övergripande planering för året och en intern arbetsfördelning. I samband med detta rekommenderas styrelsen att diskutera ett gruppkontrakt för att klargöra förväntningar och normer för insatserna i arbetet och på mötena. Partiet centralt anordnar under våren tre utbildningstillfällen för alla styrelser som förberedelser inför valet 2018. Datum för utbildningarna är 12 februari, 12 mars och 9 april. Då får vi träffa styrelsekamrater från Skellefteå, Vindeln och Norsjö. Utbildningen avser politiska strategier, organisationsfrågor som styrelsens roll och förtroendekultur, samt kommunikation om hur vi når ut, sociala medier mm.

Styrelsen ska fastställa datum för sina möten åtminstone terminsvis och bevaka att återkommande arrangemang kan förberedas i god tid. Styrelsen ska också i övrigt fullfölja en god skötsel av ekonomi, administration och information. Det är extra viktigt att styrelsen beaktar sitt ansvar som arbetsgivare för partiets funktionär.

Styrelse ska inrätta ett arbetsutskott (AU) med föreningens ordförande, sekreterare och kassör. AU kan i styrelsens ställe besluta i frågor som är av mindre vikt eller kräver snabbt ställningstagande. AU:s beslut ska rapporteras till styrelsen på näst följande möte. Under verksamhetsåret bör styrelsen fortsätta den sammanställning av texter som har påbörjats till en ”handbok” med till exempel årshjul, arbetsordningar, arbetsbeskrivningar, listor med saker att tänka på inför lika aktiviteter som medlemsmöten, offentliga möten, välkomnande av nya medlemmar, struktur för dagordningar, protokoll med mera, allt i syftet att underlätta styrelseledamöternas arbete.

Styrelsen ska ge stöd till befintliga områdes- och temagrupper och verka för att ytterligare grupper bildas. En Mariehemsgrupp är efterlängtad sedan tidigare och en antirasistgrupp är också extra önskvärd. Förhoppning om en pensionärsgrupp har också nått oss. Samtidigt måste det markeras att varje grupp är helt beroende av att medlemmar vill vara aktiva i den.
5.2 Partilokalen Vår partilokal ska fungera både som arbetsplats med kontorsytor och som möteslokal. För möten finns också kvarterslokalen att använda utan kostnad. Den måste bokas via kvartersvärden som också har nycklarna dit. Partilokalen används, förutom av Vänsterpartiet Umeå, av Vänsterpartiet Västerbotten och Ung Vänster. Det är Vänsterpartiet Västerbotten som har hyreskontraktet med Bostaden vilket gör att Vänsterpartiet Umeå och Ung Vänster är andrahandshyresgäster. På våra respektive kontor gäller i princip självbestämmande, andra ytor utrustas av Vänsterpartiet Västerbotten. Trivselregler upprättades vid inflyttningen som bl a innebär att varje förändring av lokalen kräver samråd. Vi tre hyresgäster ska i vart fall träffas en gång under våren respektive hösten och dessutom vid behov.

Det är mycket som behöver fungera utifrån rutiner. Styrelsen har ansvar för att bevaka och underlätta detta, men var och en som använder partilokalen måste också bidra med att ta ansvar. Nycklar till lokalen ska återlämnas när ett uppdrag upphör. Bokning inför möten kan numera ske digitalt och behöver ske för att undvika plötslig upptäckt av att flera grupper kanske inte ryms samtidigt. Efter ett möte uppmanas var och en att ställa disk i maskinen, sortera ev. avfall liksom att hjälpa till med att ställa möbler i ordning, kasta sopor och gärna också bidra till att avfall lämnas till återvinning. Det handlar också om att förvara material på bästa sätt och t ex respektera märkta hyllor i skåpen, att banderoller och skrymmande saker flyttas till källarutrymmena efter att de använts. En informationstavla i hallen om lokalen och rutinerna är önskvärd, likaså vissa uppgifter på hemsidan.

Inte minst är det viktigt att med en barnhörna i lokalen så ska den upplevas lättstädad och funktionell, det vill säga att inga barn ska skadas av att vistas i lokalen. Ambitionen att göra partilokalen trevligare och bättre utrustad kan förhoppningsvis fortsätta att förverkligas under 2017.

 

5.3 Ekonomi

Målsättningen är att partiföreningen ska ha en stark ekonomi, med pengar avsatta för en aktiv utåtriktad verksamhet samtidigt som det byggs upp en buffert inför kommande valrörelse. Den budget som årsmötet beslutar om ska följas upp av styrelsen med rapportering av kassören som en stående punkt på dagordningen. Minst en gång per halvår bör partiföreningens konton på Nordea bevakas särskilt.

Partiskatten måste följas upp eftersom den är en betydande inkomstkälla. Om möjligt ska styrelsen också locka till gåvor/bidrag till föreningens sk kampfond. Styrelsen ska också anstränga sig för att finna samarbeten som kan leda till medfinansiering av olika aktiviteter.

Föreningen har nu en värdefull funktionär anställd på 15 % tjänst. Med en god ekonomisk utveckling ska vi ha som målsättning att anställa ytterligare personal inför och under kommande valrörelse.

 

5.4 Medlemsmöten

Kommungruppen i Umeå arrangerar enligt tradition kommunalpolitiska medlemsmöten ca en gång i månaden. Dessa möten genomförs på måndagen före kommunstyrelsens möten. Ytterligare medlemsmöten ska arrangeras av styrelsen och hållas minst tre gånger per termin. De kan med fördel ha olika teman med en inledning som följs av diskussion.

Medlemsmötet är en grundläggande demokratisk arena för partiföreningens medlemmar att mötas på för att diskutera politiska frågor liksom för att utbyta tankar och idéer. Det är viktigt att medlemsmötena är tillgängliga för alla partiföreningens medlemmar. Den under 2015 anskaffade rampen till entrén ska vara utlagd inför samtliga medlemsmöten för att underlätta för ev barnvagnar och personer med nedsatt rörelseförmåga. Medlemsmöten ska om möjligt planeras så att dessa hålls på olika veckodagar och alternera mellan jämna och udda veckor för att underlätta för fler att delta.
Barnpassning Under 2017 bör barnpassning fortsatt erbjudas åtminstone vid medlemsmöten och årsmöte, förslagsvis under förutsättning av förhandsanmälan så att barnpassningen kan ställas in om ingen har anmält behov. En möjlighet är att efterlysa frivilliga barnpassare i början av verksamhetsåret och om det inte blir napp, fortsätta med extern barnpassning där föreningen nu har en etablerad och uppskattad kontakt. Eftersom efterfrågan för barnpassning på vardagskvällar är begränsad så kan partiföreningen underlätta för småbarnsföräldrar att delta på möten på andra sätt: erbjuda barnpassning vid möten som förläggs till helger och att ibland börja mötena klockan 18 istället för 18.30, eller ännu tidigare men med pizza eller matigt fika. Barnpassning kräver att man har bokat en lokal där det helst finns en lekhörna eller plats för lek i ett separat utrymme. I partilokalen behöver då både stora rummet och soffhörnan/lekhörnan bokas för mötet. 5.5 Studier och utbildning Studieverksamhet och internutbildning är viktiga för en politisk rörelse som vill förändra samhället. Med kunskap följer en större trygghet och bättre självförtroende som underlättar i diskussioner och aktiviteter. Partiföreningen ska vara ett stöd i den utvecklingen genom att erbjuda medlemmarna kunskaper om partiets ideologiska grunder och vilka metoder som finns för att förverkliga de politiska målen. Därför ska en grundcirkel i socialism, feminism och organisering erbjudas minst en gång under verksamhetsåret. Medlemmarnas egna initiativ till och önskemål om andra studier inklusive bokcirklar ska också uppmuntras och stödjas så att de om möjligt förverkligas, till exempel genom att bistå med att sprida information till våra medlemmar. Inför en bokcirkel kan böcker köpas in för att efteråt lämnas till V:s biblioteket. ABF är viktig samverkanspart och erbjuder också bra lokaler utan kostnad för våra cirklar.

Biblioteket

Under 2014 startade styrelsen ett bibliotek i partilokalen. Det består främst av donerade böcker, men inköp har också gjorts. Förhoppningen är att biblioteket ska vara uppdaterat med en blandning av litteratur som behandlar socialistiska, feministiska, antirasistiska, miljö- och klimatangelägna frågor. Medlemmar uppmanas till fler bokgåvor och till att tipsa styrelsen om önskade inköp. Böckerna är möjliga att låna hem efter markering på en lånelista och kan också användas som underlag för studiecirklar.

 

5.6 Medlemsvård Vänsterpartiet är sina medlemmar. För att det politiska arbetet ska fungera krävs att alla medlemmar känner trygghet och upplever sig bemötta med respekt, vilket i sin tur förutsätter att varje medlem också visar respekt mot andra. Detta ska inte hindra livfulla diskussioner där meningsskiljaktigheter får brytas. Så uppfyller vi målsättningen att ha högt i tak och att vara en dynamisk organisation där vi har rätt att förutsätta varandras goda avsikter. Vid nomineringar pratar vi inte illa om någon kandidat utan framhåller förtjänster hos den vi önskar ska få uppdraget. Och utåt håller vi ihop. Nya medlemmar ska välkomnas och medlemmar sedan tidigare ska uppskattas för sina insatser. De som inte är aktiva ska respekteras för att de kanske behöver en paus eller måste göra en annan prioritering under en period. Redan att vara medlem i partiet är en politisk handling. Hur den handlingen utvecklas vidare är mycket beroende av vad föreningen och andra medlemmar erbjuder. I detta har styrelsen ett särskilt ansvar, verktyget Zetkin är tänkt att underlätta från om med våren 2017. Om någon medlem har en fundering omkring en händelse, om den ser att någon far illa eller själv känner sig åsidosatt, hotad eller dylikt, ska medlemmen i förtroende kunna vända sig till någon i styrelsen för att prata om vad som hänt och vad som kan behöva göras på grund av detta.

I medlemsvården ingår särskilt att genom utskick eller personlig kontakt välkomna nya i partiföreningen. Regelbundet ska de också bjudas in till möten som välkomnar nya och ”nygamla” medlemmar liksom nyfikna sympatisörer. Då ska de få träffa representanter för styrelsen och kommungruppen, få en introduktion i partiets politik, information om aktuella politiska frågor lokalt liksom om hur partiföreningen arbetar med olika mötesformer och grupper. Under senare år har dessa möten skett som en enklare middag där partiföreningen bjudit på vegetarisk pizza.

I medlemsvården ingår också att arrangera lättsammare möten eller fester som riktar sig till både medlemmar och till deras barn, familjer eller vänner. Sådana sociala aktiviteter är också en viktig del i en väl fungerande förening. De bidrar till att medlemmarna lär känna varandra bättre, skapar samhörighet och bidrar till en god stämning. En fest inför sommaren och en fest inför julen ska arrangeras av styrelsen. Andra sociala eller kulturella aktiviteter, som t ex söndagsfika eller filmvisning, ska också erbjudas under förutsättning att några medlemmar tar initiativet till och ansvaret för den aktiviteten.

 

5.7 Intern kommunikation och information

Information om vad som händer samt rapportering från tidigare och pågående evenemang är viktig för interndemokratin och för aktivering av medlemmar, medlemsvärvning och opinionsbildning. Våra medlemmar har olika vanor när det gäller att läsa e-post, Facebook och hemsidor. Därför är det viktigt att samma information kommer ut via alla kanaler, om än inte alltid exakt samtidigt. Vanligt brev bör skickas till dem som inte angett e-postadress inför viktiga möten och måste skickas till dem med kallelse och verksamhetsplan inför årsmötet. Medlemsnytt Utskick via e-post rubricerad Medlemsnytt till partiföreningens medlemmar med information om vad som är på gång i partiföreningen eller annat viktigt och gärna med tips om andra organisationers viktiga aktiviteter, ska fortsätta med högst två veckors mellanrum om vi fortsätter på nuvarande aktivitetsnivå, men något glesare under sommaren. Ny lay-out för medlemsutskicken är planerad och förhoppningsvis snart genomförd. Förhoppningsvis kommer de tekniska problemen med particentralens e-postserver att lösas under året. Att particentralen ska skapa ett nytt och mer välfungerande medlemsregister inom kort välkomnas

Zetkin När vi efterlyst personer som kan hjälpa till med olika saker per mejl och Facebook så kommer det ofta få svar. Nuvarande ordning innebär att organisatoriskt arbete är tungt och ineffektivt. Redan under 2015 gjordes en ekonomisk investering för att få tillgång till aktivistverktyget Zetkin, det digitala verktyg som utvecklats för att lösa organisatoriska problem, effektivisera organisationsbygget och sänka trösklarna för att fler medlemmar ska bli aktiva. Den 6 februari sker en första utbildningssatsning. Under verksamhetsåret bör föreningen avsätta tid och resurser till att utbilda medlemmar så att vi kan implementera och dra full nytta av Zetkin. Det kommer troligtvis kräva att styrelsen tar initiativ till en grupp som arbetar med Zetkin. Om allt går bra, kommer Zetkin att bli ett vardagligt verktyg för styrelsen. Det kommer att sänka tröskeln för var och en av oss medlemmar som vill organisera ett möte, en kampanj eller liknande, eftersom det finns ett bra hjälpmedel. Verktyget bör innebära att fler medlemmar kan aktiveras, om än till enstaka insatser under året, eftersom de enbart kommer att få förfrågningar om att hjälpa till med sådant som de själva har meddelat intresse för.

6 Inför 2018

6.1 Kongressen Nästa kongress ska hållas 9-11 februari 2018. En viktig kongress förstås inför det stundande valet. Det kräver att vi i samverkan med partiet centralt och distriktet arrangerar ett antal förberedande möten som inspirerar till att det skrivs motioner härifrån och möten som ägnas åt diskussion om viktiga teman som aktualiseras inför kongressen.

6.2 Valet Styrelsens ansvar är att organisera för och bidra till valplattformen för 2018 i nära samarbete med kommungruppen, förbereda för valstrategi och en valledning. För valplattformen bör vi ha en bred intern process där många som möjligt i partiet blir delaktiga för att vi ska ha en riktigt bra strategi och välförankrad politik som vi stolta och med lätthet kan kommunicera med väljarna. Plattformen kan få gott om inspiration från nuvarande mandatperiods motioner m.m. och med valplattformen 2014 som utgångspunkt. Genom att börja tidigt och ha ett väl genomarbetat förslag kommer vi lättare att kunna skapa en kärnfull plattform.

Det finns många alternativ för arbetet med att ta fram plattformen; tidig diskussion på medlemsmöten, studiecirklar, utse ansvariga för olika politikområden, inspel från nämndledamöter om angelägna frågor att driva för respektive område, utse en grupp ”skribenter” som tar ansvar för att sammanställa och redigera det huvudsakliga förslaget mm. Kombinationer av detta blir troligen allra starkast inför de slutliga besluten på medlemsmöte.

Valberedningen ska ta fram ett genomarbetat förslag till valsedel inför kommunvalet 2018. Styrelsen ska i samråd med valberedningen överväga att genomföra ett rådgivande provval inför nästa kommunlista. Beslut om listan tas därefter på ett möte öppet för samtliga medlemmar. Valberedningen ska samarbeta med styrelsen kring de praktiska sakerna inför detta, t.ex. tidschema för nomineringar, eventuellt genomförande av provval, förslag inför beslutande möte samt datum för mötet. Dessutom ska valberedningen samverka med partidistriktets valberedning för att samordna arbetet med den kommunala listan och distriktets arbete med riksdags- och landstingslistorna.

 

7 En jämlik och stark partiförening

En demokratisk förening är jämlik. Vår partiförening måste vara det för att vi med trovärdighet ska kunna driva vår politik för ett socialistiskt, feministiskt och därmed jämlikt samhälle.

Medvetenheten om att olika former av förtryck, utifrån klass, kön, könsidentitet eller uttryck, sexuell läggning, hudfärg, funktionsnedsättning, ålder med mera, ofta förstärker varandra gör att partiföreningen har all anledning att agera för att bryta ner dessa strukturer som skapar ojämlikheter mellan oss som medlemmar i partiet – med en vild ambition att närma oss en fristad/frizon från vad som gäller i samhället i stort och för att vi alla ska stärkas i kampen för att förändra detta samhälle.

Genom partiföreningens internfeministiska arbete ska kvinnorna i partiet stärkas och deras insatser synliggöras. Partiföreningen ska underlätta för medlemmarna att delta i kurser med sådana syften. För att vidareutveckla det internfeministiska arbetet rekommenderas styrelsen att studera partiets internfeministiska handbok och annat normkritiskt material, för att inspireras till fler metoder i arbetet mot olika förtyck.

Styrelsen bör ta ett särskilt ansvar för att se till att människor kan känna sig inkluderade och praktiskt delta som värdefulla kamrater i partiföreningens verksamhet oavsett kön, sexuell läggning, utbildningsnivå, ursprung mm. Det finns många olika faktorer som riskerar att skapa exkludering, nedvärdering och främlingskap i relationen mellan kamrater som vi vill gemensamt ska vara del av vår kamp. I slutändan så är det dock ett ansvar som ligger hos varje partimedlem att slå vakt om ett inkluderande kamratligt beteende inom vår partiförening.

Partiföreningen måste också utveckla tryggheten för personer med olika funktionsbegränsningar. Tillgängligheten till partilokalen, där många möten hålls, har förbättrats med en ramp och en ringklocka som nås från markplan. Vid lokalbokningar behöver tillgång till hörslinga bevakas. Teckentolk ska om möjligt anlitas vid större möten. En partiförening med en mångfald av medlemmar som får, kan och vågar ta plats, medför att vår politik kommer att utvecklas allra bäst. Så river vi strukturer och blir starkare i klasskampen!

 

* * *

 

Kopiera länk