sida

Valberedning och revisorer

Valberedning

Ordinarie ledamöter

Jonas Robert Karlberg [sammankallande] Matilda Norden Fällman
Krista Ahlenius
Lasse Jacobson
Miriam Erixon

Ersättare

Örjan Mikaelsson
Faiza Issa Aden Farah

Kontakta valberedningen:
[email protected]

Revisorer
Kopiera länk