Valberedning och revisorer

Valberedning

Ordinarie ledamöter

Malin Nielsen
Ellen Kling
Abdi Hanad
Örjan Mikaelsson
Åsa Bäckström

Ersättare

Lasse Jacobson
Shahla Gullviva Shadman

Kontakta valberedningen:
[email protected]

Revisorer

Jonas Karlberg
Emil Lundh

Kommentera