sida

Valberedning och revisorer

Valberedning

Ordinarie ledamöter

Åsa Bäckström
Elisabeth Zachrisson
Shahla Gullviva Shadman
Lasse Jacobson
Abdi Hanad

Ersättare

Örjan Mikaelsson

Kontakta valberedningen:
[email protected]

Revisorer
Kopiera länk