sida

Valberedning och revisorer

Valberedning

Ordinarie ledamöter

Åsa Bäckström
Elisabeth Zachrisson
Lasse Jacobson

Ersättare

Örjan Mikaelsson

Kontakta valberedningen:
[email protected]

Revisorer
Kopiera länk