Kategori: Pressmeddelanden

V Umeå: Frys ombyggnationen av Vasaplan

PRESSMEDDELANDE 2017-03-24 Vänsterpartiet har i dag lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige om att ombyggnationen av Vasaplan bör stoppas. – Vänsterpartiet menar att den slutgiltiga utformningen av Vasaplan inte kommunicerats tillräckligt med alla berörda, och frågar...