Kategori: Pressmeddelanden

Sälj inte ut vår allmännytta!

PRESSMEDDELANDE 2017-06-09 Den styrande majoriteten har kallat till extra styrelsemöten i såväl AB Bostaden, Umeå kommunkoncerns styrelse som Kommunstyrelsen, nu på måndag 12 juni. Frågan som ska behandlas lyder ”Framtida finansieringslösning för Bostaden”. Inga underlag...

Vänsterpartiet delar kritiken från Axebro och Saha

PRESSMEDDELANDE 17-06-01 Justitieombudsmannen har bett För- och grundskolenämnden yttra sig angående JO-anmälan från Robert Axebro och Catarina Saha gällande rapporten om Bullmark skola som inte lämnades ut som offentlig handling. Vänsterpartiet yrkade avslag till tjänstepersonernas...