Kategori: Nejlikan debatt

Vad bör göras i Umeå för klimatet?

Vänsterpartiet Umeås miljögrupp har träffats och brainstormat kring lokala, nationella och globala klimat- och miljöfrågor. Med utgångspunkt i eko-eko-programmet föreslår pseudonymen One Planet, One People en röd tråd för partiets politik presenterat i en punktlista...

Åternationalisera jordbrukspolitiken

Metoden med genetiskt modifierade/manipulerade grödor – GMO – kan verka tilltalande. Särskilt om det är snabba förändringar av utbudet på växter/grödor i jordbruket som önskas, säger Erik Danielsson. åsikter. GMO är till för att skapa...

Kasta ut Arbetarpartiet

De sprider rasistiska myter och antiislamism, säger Viktor Bränberg. Arbetarpartiet påstår att de vill försvara kvinnornas och arbetarnas intressen och bekämpa konservativ ultrareligiositet, men om en skrapar på ytan gör de ingenting annat än att...

Kärnkraftsbygget i finska Pyhäjoki

Under fyra år har nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken hållit möten, föredrag, utfrågningar, sätter igång brevkampanjer och genomfört aktioner längst hela Norrlandskusten samt i Stockholm. Dessutom har nätverket varit med på uppvaktningar i Helsingfors och anordnat resor till...