Kategori: Evenemang

Återuppstart för Ålidhemsgruppen!

Vänsterpartiet Umeå har en grupp för medlemmar som bor på Ålidhem, eller är särskilt engagerade i frågor som rör Ålidhem. De som är intresserade av att ingå i gruppen är välkomna hem till Anders Emanuelsson...

Kommunpolitiskt medlemsmöte måndag 3 december kl. 18:30

Kallelse: Välkommen till kommunpolitiskt medlemsmöte 3/12 Tid: Måndag 3 december kl. 18:30-20:30 Plats: Partilokalen på Berghem, Nydalavägen 2cDagordning: §1 Formalia: Val av mötesordförande, sekreterare, justerare, rösträknare och fastställande av dagordningen.§2 Val av ersättare till Stiftelsen...