Kategori: Debattartiklar

Läraryrket mer attraktivt om lagarbete värdesätts

Debattartikel publicerad i Folkbladet 2016-05-03 och VK 2016-09-05: Vänsterpartiet anser, precis som regeringen, att lärarlönerna måste höjas för att öka läraryrkets attraktionskraft. Däremot är det ett fatalt misstag att regeringens särskilda satsning på högre löner, enbart...

Låt Umeå få en vänort i Gaza

Debattartikel publicerad i Folkbladet 2016-05-28 http://www.folkbladet.nu/1621763/lat-umea-fa-en-vanort-i-gaza Umeå kommun har sedan lång tid tillbaka ett utvecklat samarbete på många områden med städer och regioner i andra delar av världen. Samarbete och vänskapliga kontakter över nationsgränserna är av...

Låt kommunfullmäktige avgöra Bullmarksskolans framtid

Debattartikel publicerad i Folkbladet 2016-04-03 http://www.folkbladet.nu/1587752/lat-fullmaktige-rosta-om-skolan Debatt. Befolkningsutvecklingen påverkar det lokala näringslivet och framtidstron i området. Låt de folkvalda i Kommunfullmäktige ta ställning till planerna för Bullmarks skola, kräver två vänsterpartister. Kommunfullmäktige ska besluta om ärenden...