Författare: Johan

En lyckad stadsdelskampanj

En lyckad stadsdelskampanj

Vänsterpartiet i Umeå har nu i maj och juni genomfört årets stadsdelskampanj. Politiker och partimedlemmar har besökt stadsdelarna Ersboda, Mariehem och Ålidhem. Engångstidningen ”Vänsterpartiet gör skillnad i Umeå” har delats ut. Där presenteras Vänsterpartiets politik...

Ett lyckat 1 maj

Ett lyckat 1 maj

Enad vänsters demonstration blev en succé! Ca 1200 personer fyllde demonstrationståget som enligt lokala medier var det största 1 maj-tåget sedan 1970-talet. Förutom tal och appeller av bl.a. Ship to Gaza och Socialistiska sköterskor fick...