Årsmöte

Årsmöte 2018 

Här hittar du all information du behöver för att du som medlem ska kunna delta på Vänsterpartiets årsmöte den 18 februari.
Tid: 11:00-17:00
Plats: Klossen, Ålidhems Centrum

Handlingar:

På denna sida kommer årsmötets handlingar (successivt) att göras tillgängliga.

Du som är medlem kan motionera på verksamhetsplanen fram till och med den 11 februari

Kallelse

Dagordning

Mötesordning

Förslag till verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse 2017

Ekonomisk berättelse 2017

Kommungruppens berättelse 2017

Förslag till budget 2018

Motioner:
Hur ser tvåtonslivet ut?

Driv frågan om kommunala stadsnära naturreservat

Ta avstånd från planerna på handelsetableringen ”Sandbäcken”

Revision av stadgar och arbetsordning

Styrelsens motionssvar

Nominera:

På årsmötet väljs styrelse, revisorer och valberedning. Vill du nominera en medlem till något uppdrag kontaktar du antingen styrelsen eller valberedningen beroende på vilket uppdrag du nominerar till. Den du nominerar ska helst vara tillfrågad.

Nomineringar till styrelse och revisorer skickas till valberedningen: [email protected]
Nominering till valberedning och motioner skickas till styrelsen: [email protected]

Övrig info:

– Föreningen bjuder på lunch
– Behöver du barnpassning under mötet, kontakta Johan Stål senast den 12/2 [email protected]