Aktivera dig!

Vill du vara med och göra skillnad?

Det finns många möjligheter att engagera sig i Vänsterpartiet Umeå, och mycket blir vad du själv väljer att göra det till. I en växande förening finns fler aktiviteter. Det är positiva ringar på vattnet som vi ser att du gärna blir en del av! Kolla in våra aktivitetsgrupper längst ner för mer information kring vad de gör.

Vi har fasta aktiviteter i form av allmänna medlemsmöten och kommunpolitiska medlemsmöten. Innehållet i de kommunpolitiska medlemsmötena avgörs av vilka frågor som är aktuella i kommunfullmäktige och i övrigt i lokalpolitiken. Kommunpolitiska medlemsmöten hålls en gång per månad, måndagen innan Kommunstyrelsens sammanträde. De allmänna medlemsmötena kommer med ojämna mellanrum och har ofta ett särskilt tema och mer social karaktär.

Några gånger per år anordnar partiföreningen studiecirklar, dels i form av en grundkurs i Vänsterpartiets politik och ideologi och dels på olika teman som till exempel utgår från en aktuell samhällskritisk bok. Vid flera tillfällen under året bjuder också partiföreningen in till öppna möten med företrädare för Vänsterpartiet eller andra aktuella och intressanta personer. De öppna mötena som är till för alla, så väl medlemmar som icke medlemmar.

1 maj och 8 mars uppmärksammar vi förstås, med demonstration och oftast med festligheter.

Vi anordnar såklart också sociala aktiviteter där vi lär känna varandra bättre. Inför julhelgerna och sommaren brukar vi ha festligare tillställningar, och i augusti anordnas Vänsterpartiets dag med sommartal av Jonas Sjöstedt.

Andra sätt att engagera dig kan vara att hjälpa till att dela ut flygblad och tidningar vid våra återkommande kampanjer eller hjälpa till med praktiska arrangemang vid första maj, internationella kvinnodagen, feministiskt forum eller andra större evenemang.

För att underlätta att föräldrar med små barn ska kunna engagera sig i Vänsterpartiet försöker vi ordna barnpassning på våra möten. Här är det viktigt att vi hjälper varandra, och du är varmt välkommen att hjälpa till med barnpassningen.

Ett antal aktivitetsgrupper med olika fokus finns inom partiföreningen. Bläddra bland flikarna nedan. Skulle du vilja vara med och göra skillnad? Tveka inte att ta kontakt med någon av personerna nedan!

Aktivitetsgrupper

ÅlidhemsgruppenErsbodagruppenKampanjgruppenOpinionsgruppenStudierHBTQ-gruppenMiljögruppenFeministgruppenKulturpolitikgruppen
Ålidhemsgruppen

Ålidhemsgruppen består främst av personer som bor i närheten av Ålidhem och arbetar med stadsdelsorganisering och dialog där. Ansvarig: Bore Sköld och Maria Myrstener.

Vår Facebook-sida hittar du här:
https://www.facebook.com/alidhemsgruppen

Anmälan till [email protected]

Ersbodagruppen

Ersbodagruppen är en stadsdelsgrupp som har liknande funktion som Ålidhemsgruppen. Ansvarig: Ahmed Hersi och Abdi Hanad. Anmälan till [email protected] eller telefon på 072 — 506 02 30 

Kampanjgruppen

Kampanjgruppen jobbar praktiskt med olika kampanjer genom att till exempel dela ut tidningar och flygblad. Ansvariga är: Ahmed Hersi, [email protected] och Abdi Hanad, [email protected]

Opinionsgruppen

Opinionsgruppen arbetar med att skriva debattartiklar och insändare. Ansvarig: Elisabet Forssell. Anmälan till [email protected]

Studier

Om du vill delta i en studiecirkel eller vara med och arrangera en cirkel i något ämne är du välkommen att ta kontakt med styrelsens studieansvariga, Maria Westberg, [email protected], och Johan Berggren, [email protected]

HBTQ-gruppen

HBTQ-vänstern HBTQ-gruppen är ett nätverk för HBTQ-personer. Vi diskuterar HBTQ-politik och hur det är att som HBTQ-person leva i Umeå. Förhoppningen är att vi ska kunna bidra till ett HBTQ-vänligare Umeå. Om du är intresserad av att delta skriv till [email protected] och märk meddelandet med ”HBTQ-gruppen”. Ansvarig: Daniel Nyström

MILJÖGRUPPEN

En ny och viktig grupp som är i uppstartsfas är miljögruppen. Om du är intresserad av frågor som handlar om miljö och klimat är du varmt välkommen att anmäla dig till Mattias Nilsson. Ange om du kan tänka dig att vara med och starta upp och driva gruppen. Anmälan till [email protected] 

Feministgruppen

Feministgruppen diskuterar och agerar i feministiska frågor, driver påverkansarbete och genomför aktiviteter. Ansvarig: Gudrun Nordborg. Anmälan till [email protected].

Kulturgruppen diskuterar kulturpolitik på både lokal, nationell och allmän nivå. Ofta anordnar vi också filmkvällar och andra kulturträffar. Kontaktperson är Anders Emanuelsson från styrelsen, som också sitter i Kulturnämnden i Umeå kommun. E-post: [email protected]  

Kommentera