Nyhet

V REMISS TILL UMEÅS LOKALA MILJÖMÅL 2019

Vänsterpartiets ledamöter i miljö – och hälsoskyddsnämnden har nu sammanställt ett remissvar på Umeå lokala miljömål 2019.

Vänsterpartiets remissvar på Umeås lokala miljömål 2019-06-18

Om ni saknar något i remissvaret så kan ni skicka in synpunkter fram till den 21 juni här.

/Görel Sandström, Åsa Bäckström, Erik Danielsson, Mattias Nilsson
V- ledamöter i miljö – och hälsoskyddsnämnden

Kopiera länk