Nyhet

VÄLFÄRDEN FÖRST – VÄNSTERPARTIET UMEÅS BUDGET FÖR 2020

Inför dagens kommunstyrelse presenterar Vänsterpartiet Umeå sitt budgetförslag för 2020. Vår budget prioriterar full finansiering av välfärdsnämnderna, där vi möter upp behov för index, volymökningar och demografi. Utöver en full finansiering samt ramförstärkningar av välfärdsnämnderna vill vi särskilt uppmärksamma vissa fokusområden:

Umeå kommun bör utlysa ett klimatnödläge där klimatperspektivet är överordnat och genomsyrar all verksamhet och alla investeringar. Vi fortsätter att målmedvetet ta höjd för 15-barnsmålet i förskolan. Vi vill inleda ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Kvinno- och Tjejjouren i Umeå, vilka i framtiden bör driva ett nytt kommunalt skyddat boende. Vi vill dessutom permanenta en arbetstidsförkortning på Sjöjungfrun.

En stor del i att skapa ett välmående samhälle är även föreningslivet, och vi satsar därför på en utökning av aktivitetsstödet och den ovärderliga Fritidsbanken. Vi ser även vikten i att påbörja tillgänglighetsförbättringar för alla umebor på Nydalaområdet och försvara det från privatisering och exploatering.

S lägger en saneringsbudget och fortsätter med det klassiska reptricket. De pratar om ”satsningar”, vilket i praktiken innebär oerhört tuffa besparingsförslag inom socialtjänstens förbyggande arbete, äldreomsorgen och för alla Umeås barn och unga. S har gjort en korrekt analys av framtiden, men tar inte konsekvenserna av den. Vi ser andra möjliga prioriteringar innan vi låter barn, unga och äldre betala priset för de nedskärningar som i och med S budget kommer att vara ett faktum.

Vi i Vänsterpartiet gick till val på välfärden först, 50 öre till skolan, sextimmarsarbetsdag och inga privatiseringar, vilket är exakt det budgetförslag vi lägger. Vi täcker välfärdens ökade behov samt förstärkningar för år av underfinansiering.

Läs budgetförslaget i sin helhet här:

Budgetförslag V 2020

Kopiera länk