Debattartiklar

LOV – ett dåligt sätt att organisera den nära omsorgen

Debattartikel publicerad i VK 181122
https://www.vk.se/2575955/ett-daligt-satt-att-organisera-den-nara-omsorgen-i-umea

Vänsterpartiet har länge velat få bort vinsterna i välfärden, då vinstjakt är en dålig grund att organisera den nära omsorgen på. När det kommersiella intresset får prägla välfärden, och vi går från att vara medborgare till att bli kunder, så förändras synen på varandra.  När LOV, lagen om valfrihet, infördes i Umeå kommun år 2010 så innebar det i praktiken att vi gick från en stabil, samordnad kommunal hemtjänst till en situation med fri etableringsrätt där vemsomhelst närsomhelst kan starta ett eget hemtjänstföretag. Ett tjugotal privata utförare agerar nu i vild konkurrens med varandra med brukare spridda över hela kommunen. Följden av det har blivit merkostnader, sämre kvalité, mer otrygghet, mindre likvärdighet, ett omöjligt uppföljningsuppdrag samt högre klimatbelastning.

Från ett verksamhetsperspektiv ser vi många allvarliga problem med den fria etableringsrätten som LOV innebär. Som när den kommunala hemtjänsten ännu en gång har fått ta över en obekväm eller olönsam äldre människa från en privat utförare som hellre ser vinstmarginaler än människovärde. Kommunal omvårdnadspersonal kan i samma trappuppgång möta personal från 2-3 andra privata hemtjänstutförare och vittnar om äldre som har blivit skrämda efter att ha blivit uppvaktade och pressade till att byta till en privat utförare, ofta med löften om allt mellan himmel och jord. Äldre prackas på timmar av onödig hemtjänst och betalar onödigt höga avgifter, då varje beslutad timme ökar vinsten. Den kommunala natt- och larmpatrullen kan inte läsa livsviktig dokumentation om enskilda individers hälsa, då privata hemtjänstföretag väljer att inte använda ett dokumentationssystem i syfte att spara pengar. Vi ser exempel på vanvård som äldre får utstå när oseriösa hemtjänstföretag inte bryr sig om att följa viktiga rutiner. Ytterligare effektiviseringar görs genom att privat hemtjänst i högre grad anställer outbildad vårdpersonal, som kostar mindre än en utbildad undersköterska. Den nära omsorgen utvecklas från att bli en rättighet och en trygghet till att bli en cynisk bransch när mycket pengar står på spel. Det handlar om människor som i sina mest utsatta stunder i livet – kanske efter ett trauma, som en stroke eller lårbensfraktur – ska tvingas in i en konkurrensutsatt marknadsmodell där risken att välja fel med vanvård, bristande samordning eller ett företag som går i konkurs är uppenbar.

Ett system med offentlig upphandling enligt LOU ser vi inte som den bästa lösningen, utan det är en kompromiss mellan oss och S, som innebär att vi äntligen kan få ett slut på jakten på marknadsandelar och kan säkerställa att endast seriösa utförare som värnar om både våra äldres hälsa och personalens arbetsmiljö tillåts verka. I upphandlingsavtalen kan kommunen ställa krav på personalens utbildningsnivå, rätt till heltid utan lönedumping, krav på dokumentation och samverkan, m.m. Krav som seriösa företag med all säkerhet redan lever upp till. Det är de oseriösa företagen som konsekvent tummar med kvaliteten eller personalens löner som missgynnas av den fria etableringsrättens avskaffas, vilket varje seriös företagare säkert välkomnar.

Vänsterpartiet tror på företagsamhet och entreprenörsanda, och självklart ska vi bygga vidare på goda exempel och lärdomar från privata verksamheter. Det förändrar dock inte det faktum att fri etableringsrätt för vinstdrivande företag, ur ett medborgar- och samhällsperspektiv är ett dåligt sätt att organisera välfärden på. Istället för privata vinster vill vi se utrymme att demokratiskt utveckla den offentliga välfärden, tillskapa utvecklingsmedel för drivna chefer och medarbetare, och korta arbetstiden inom dessa kvinnodominerade branscher, där man hela sitt liv tar hand om andra men inte får ihop sitt eget livspussel, har ork för sina egna barn eller en pension som går att leva på.

Att LOV skulle vara en fråga om individuell valfrihet är en villfarelse som bygger på att alla kan göra medvetna och informerade val och att ingen riskerar att välja fel. Att dränera det gemensamma på resurser till förmån för privata vinster bidrar till en ond spiral där högern pekar finger på brister i det gemensamma endast i syfte att öka privatisering och vinstjakt. När verksamheten kommit att präglas av jakt på marknadsandelar före verksamhetsutveckling, så är det vår bedömning att den fria etableringsrätten bör avskaffas, och med en stärkt röd majoritet i Umeå så gör vi det. Fritt lycksökande av välfärdsentreprenörer gagnar varken samhällsutvecklingen, kvalitén eller tryggheten för den enskilde.

 

Ulrika Edman, gruppledare (V)

Åsa Bäckström, tillträdande 2:e vice ordförande Äldrenämnden (V)

Rebecka Sellstedt, fackligt förtroendevald Kommunal/ledamot i Äldrenämnden för (V)

Andreas Sellstedt, fackligt förtroendevald Kommunal/ledamot i Individ- och familjenämnden för (V)

 

Foto: Från vänster: Rebecca Sellstedt, Åsa Bäckström, Ulrika Edman

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk