Evenemang

Kommunpolitiskt medlemsmöte måndag 3 december kl. 18:30

Kallelse:
Välkommen till kommunpolitiskt medlemsmöte 3/12

Tid: Måndag 3 december kl. 18:30-20:30
Plats: Partilokalen på Berghem, Nydalavägen 2cDagordning:
§1 Formalia: Val av mötesordförande, sekreterare, justerare, rösträknare och fastställande av dagordningen.§2 Val av ersättare till Stiftelsen Arboretum Norrs styrelse

§3 Val av två ersättare till ombud på Umeå Folkets hus årsmöte

§4 Vi avskaffar LOV i Umeå kommun – information och diskussion
V och S har tillsammans beslutat att avskaffa Lagen om valfrihet (LOV) i Umeå kommun för att istället använda Lagen om upphandling (LOU) för att upphandla omsorgstjänster. Information och diskussion.

§5 Inför Kommunstyrelsens sammanträde
Vi går igenom de viktigaste punkterna på dagordningen för KS. Alla handlingar till KS hittar du som vanligt här:
http://umea.vansterpartiet.se/kommunpolitik/kommunpolitiska-medlemsmoten/

§6 Övriga frågor

§7 Mötets avslutande

Kopiera länk