Evenemang

Fackliga gruppen inom V Umeå – uppstart 8/11 kl. 18:30

Är du vänsterpartist och intresserad av fackliga frågor?
Under de kommande månaderna har vi för avsikt att starta en intressegrupp inom Vänsterpartiet Umeå. Syftet med gruppen är att fungera som en plattform för tvärfackliga diskussioner och ett sätt att överbrygga kunskapsluckor och bygga goda relationer mellan de fackliga förbunden och Vänsterpartiet lokalt. Målsättningen är att de förslag och motioner som partiet driver ska vara väl förankrade i berörda fackföreningar, och välunderstödda från aktiva gräsrötter inom förbunden.
Gruppen kan också fungera som en plattform för att driva opinion i fackliga frågor inom partiet och utåt, medialt. Det finns ett stort värde i kunskapsutbyte och att angripa specifika problem från olika förbunds perspektiv.

Gruppens första möte är torsdag den 8:e november klockan 18:30 i partilokalen på Berghem.
Alla vänsterpartister med ett fackligt intresse är välkomna!

Kopiera länk