Nyhet

Vänsterpartiet mot att Bräntbergsskolan läggs ner

PRESSMEDDELANDE 2018-10-24

Vänsterpartiet motsätter sig planerna på nedläggning av Bräntbergsskolan och att flytta verksamheten till Maja Beskow-skolan. V har en rad synpunkter och yrkanden gällande ärendet ”Skolstruktur 2.0”.

–          Vänsterpartiet anser att man bör starta Maja Beskow med bara årskurs 7, och ”frisök” from hösten 2019, säger Elisabeth Zachrisson, skolpolitiker för V. Vänsterpartiet vill att det ska bli en positiv start av den nya Maja Beskow-skolan och därför tror vi att det är lämpligast att elever som är positiva till att gå på skolan söker sig dit i första hand. – Vänsterpartiet är principiellt emot det fria skolvalet, men nu har vi den lagstiftning vi har, och då ser vi detta som den bästa lösningen, säger Elisabeth Zachrisson.

–          Vänsterpartiet värnar om närhetsprincipen och vill att så många grundskoleelever som möjligt ska ha promenadavstånd till skolan, säger Ulrika Edman, gruppledare för V. – I ett skede där elevantalet för högstadiet ökar med 700 elever de kommande tio åren, ser vi det som ekonomiskt riskfyllt att lägga ner någon högstadieskola. Umeå kommer inte att bli mindre, och i ett längre perspektiv är det sannolikt att vi kommer att behöva alla våra skolor, säger Ulrika Edman (V).

Kontakt:

Ulrika Edman, Gruppledare (V), Tel: 073-843 0107

Elisabeth Zachrisson (V), Ledamot i För- och grundskolenämnden, Tel: 070-576 1761

Läs mer här:

V yrkanden ang skolstruktur och Maja Beskow Okt 2018_ 181024

 

 

 

 

Kopiera länk