Evenemang

Kommunpolitiskt medlemsmöte 15/10: Vi diskuterar Skolstruktur 2.0

Kallelse till kommunpolitiskt medlemsmöte 15/10
– vi diskuterar förslaget till ny skolstruktur i Umeå kommun

Tid: Måndag 15 oktober kl. 18:30-20:30
Plats: Partilokalen på Berghem, Nydalavägen 2c

Dagordning:
1) Formalia: Val av ordförande, sekreterare, justerare, samt godkännande av dagordning.

2) Inför tisdagens sammanträde i Kommunstyrelsen. 
Vi går igenom de viktigaste punkterna på dagordningen för KS 181016. Ärendena hittar du här:

Kommunpolitiska medlemsmöten

3) Ny skolstruktur i Umeå kommun – vad tycker vi i Vänsterpartiet? Information och diskussion.
Skolstrateg Gunnar Olofsson från Umeå kommun kommer och informerar om planerna på ny skolstruktur i Umeå. Efterföljs av frågor och diskussion.
Läs det skriftliga underlaget här:
http://www.umea.se/download/18.10e78ac01661b30919b3c54/1538402527781/181001%20F%C3%B6rslag%20skolstruktur%20h%C3%B6gstadie%20t%C3%A4tort%202029.pdf

4) Ev. övriga frågor

Kopiera länk