Debattartiklar

Jämlikhet valets viktigaste fråga

DEBATT Snart är det val och Vänsterpartiet har fått igenom 90 jämlikhetsreformer i och med sin roll som stödparti till regeringen, skriver Abdi Hanad (V) i Folkbladet 5/8 2018.

Debattartikeln hittar du även här: https://www.folkbladet.nu/2200983/jamlikheten-ar-viktigast-i-valet

Valet börjar närma sig och vi ser hur retoriken hårdnar alltmer. Sverige har gått från att vara ett av världens mest jämlika länder till ett land där klyftorna stigit. Enligt OECD ekonomiska rapport framgår det att den svenska ekonomin går bra men det är inte något som alla får ta del av. Sverige är det land där inkomstklyftorna ökat mest sedan 90-talet.

Ojämlikheten syns inte bara i ens inkomst utan även i ens utbildning då den ojämlika skolan fått en större plats. Det fria skolvalet har för vissa partier varit svaret för att lösa den ojämlika skolan. De som förespråkar fria skolvalet menar på att det är viktigt att föräldrarna ska kunna välja en bra skola för sina barn. Problemet här är att föräldrarna ens ska behöva välja mellan bra och dåliga skolor. Alla barn ska ha rätten till en jämlik utbildning oavsett var man bor i landet. Det fria skolvalet är bara ett symtom på att skolorna inte fungerar. Därför måste lösningen vara att ta bukt med den ojämlika skolan.

Rätten till välfungerande skolor som tillgodoser elevens behov är optimalt för dens framtid. Det vi vet idag är att vi har stadsdelar där mer än hälften av eleverna inte går ut med fullständiga betyg efter åk 9. Det innebär att dessa ungdomar får det svårare att få jobb och därmed har sämre förutsättningar att kunna lyckas i livet. Konsekvenserna av det ojämlika samhället ser vi också i form av det ökade våldet i svenska förorter, som skördat alltfler människors liv. Trots detta ser vi hur regeringen och de borgerliga partierna försöker plocka billiga poäng genom att se hårdare tag som en lösning till dessa problem. Debatten om att skicka in militär till förorten visar på vart vi är på väg.

För många är det uppenbart att det här valet är viktigare än någonsin. Socialdemokraterna kallar sig själva för ett mittenparti och vill mer än gärna regera med borgerliga partier. Allianspartierna är splittrade och har svårt att komma överens om huruvida man ska samarbeta med SD eller inte. Tillskillnad från Socialdemokraterna är Vänsterpartiet det enda vänsteralternativet. Under denna mandatperiod har Vänsterpartiet i fått igenom över 90 jämlikhetsreformer. Gratis tandvård för alla upp till 23 år, avgiftsfri mammografiundersökning och en höjd sjukpenning är några av reformerna.

En stark vänster är avgörande för att människor ska få det bättre. En vänster som ser till att samhället håller ihop och att alla människor får samma förutsättningar till ett värdigt liv. En vänster som värnar om alla människors lika värde inte minst i tider då rasismen alltmer normaliseras.Det är dags och se till att Sverige blir ett land för alla, inte bara de rikaste

Abdi Hanad (V), kommunfullmäktigekandidat

Kopiera länk