Debattartiklar

Dags för Socialdemokraterna och Hans Lindberg att välja sida

Debattvågorna om bilden av Umeå har gått höga sedan Moderaternas valfilm och beskrivning av eländet i Umeå lanserades. Socialdemokraternas kommunalråd replikerade snabbt med att det är Moderaternas politik som skapar otrygghet.

Därmed har teaterföreställningen börjat. Dessa båda partier vill låta påskina att de är varandras motsatser. I praktiken styr de ihop och är till 99 % är överens om den förda politiken.
Utifrån sitt valtekniska samarbete har dessa båda partier gemensamt tillskansat sig alla betalda positioner, så som ordförande och vice ordförandeposterna och har en väl inarbetad näringslivsallians; även kallad ”umeandan”.

Det innebär i praktiken att kommunalrådet Hans Lindberg (S) styr i minoritet därför att kommunalrådet Anders Ågren (M) stödjer detta och verkar hyfsat nöjd med att köra från baksätet.

Att växa utan storstadsproblem innebär att aktivt satsa på välfärden. Umeå går väldigt bra ekonomiskt, men det är inget som pedagogerna inom förskolan och skolan känner igen.

Inte heller kommer det välfärdens medarbetare inom området för funktionsvariation eller äldreomsorgen till del. Från Vänsterpartiets sida vill vi framhålla vikten av att satsa på den generella välfärden där det förebyggande arbetet är sociala investeringar för alla kommunens medborgare.

Varje litet beslut är en en del av en strategi som antingen skapar en kommun som dras isär eller som stärker jämlikheten.

Underlåtenhet att satsa på välfärden skapar klassklyftor och segregation, som på sikt leder till utanförskap och en rekryteringsgrund för kriminalitet.

På nationell nivå försöker vi i Vänsterpartiet motverka detta genom att i regeringsförhandlingar om budget föra fram en skattepolitik där de rika bidrar mer till den gemensamma välfärden.

 Vi har förhandlat fram mer välfärdsmiljarder till kommunerna samt förhandlat fram både riktade och nya generella välfärdssatsningar så som gratis medicin till äldre över 85 år, gratis glasögon för barn, gratis mammografi för kvinnor.

När vi i Umeå fick ta del av välfärdsmiljarderna så valde S+M-alliansen att inte låta de pengarna gå till välfärden. En välfärd på undantag skapar på klassklyftor.

Nu är det dags Hans Lindberg att välja sida; Vill du styra med Vänsterpartiet som satsar på välfärden och prioriterar barn och unga framför ansiktslyft i centrum?

Eller vill du fortsatt styra med Moderaterna som går till val på mer skattemedel till privata välfärdsföretag, fler övervakningskameror, utförsäljningar av gemensam egendom och som inte tvekar att kasta in fake news om de kan gynna dem politiskt?

Ulrika Edman (V)
Gruppledare Vänsterpartiet Umeå

 

Debattartikeln publicerad i Folkbladet den 23 mars. 

Kopiera länk