Idag tar vi farväl av en färgstark kamrat – Daniel Kallós

Daniel Kallós avled hastigt den 29 oktober, 80 år gammal. Närmast anhöriga är hustru Lisbeth, barn och barnbarn.  Daniel var aktiv i partiet in i det sista.

Daniel var medlem i Vänsterpartiet sedan lång tid tillbaka och flyttade till Umeå för 30 år sedan. Han hade ett starkt engagemang för barn och ungas rättigheter och förde en ständig kamp mot orättvisor som exempelvis Romernas situation i Umeå. Daniel tog många viktiga strider och var uppskattad långt utanför Vänsterpartiet.

Vi är många vänsterpartister som under valrörelser, torgmöten med mera fått ta del av Daniels argumentationsförmåga och beslutsamhet. Eller som en vänsterpartist sa i samband med ett torgmöte ”- Kallós kan nog sälja vår tidning till en gråsten.”

Ett annat exempel på hans pondus och beslutsamhet var de tillfällen då polisen inte dök upp och såg till att våra 1:a-majdemostrationer kunde vandra utan att bli störda av trafiken. Daniel tvekade inte utan tog polisens plats och gick helt sonika före demonstrationståget och stoppade alla bilister som kunde tänkas komma i vägen för demonstrationen.

Daniel har varit ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och också ordförande i Västerbottens museum.  Som professor i pedagogik blev det naturligt för Daniel att engagera sig i skolfrågor i Umeå kommun. Han var bland annat ledamot i skolstyrelsen och nu senast ledamot i arbetsutskottet i för-och grundskolenämnden.

Daniel lämnar ett stort tomrum efter sig. Det bästa vi kan göra för att hedra hans minne är att fortsätta kampen mot diskriminering, klass- och könsorättvisor och för ett jämlikt samhälle!

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: