Vänsterpartiet lägger tredje motion om arbetstidsförkortning – med VLL som förebild

PRESSMEDDELANDE
2017-08-23

Arbetstidsförkortning med ny heltidsnorm är en central fråga i Vänsterpartiets politik. Vi menar att arbetstidsförkortning bland annat handlar om människors möjlighet till återhämtning och ett rikare liv. Det ger möjlighet till mer tid för barn, för friluftsaktiviteter/motion eller för exempelvis ett ökat engagemang i Umeås breda föreningsliv. Därför lägger V-ledamöterna i Personalutskottet denna mandatperiods tredje motion med förslag om ytterligare försök till arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen/funktionshinderomsorgen:

 

– Erfarenheterna från andra ställen i Sverige där 6-timmarsdagen pågått under en längre tid visar att både stress och sjuktal minskar avsevärt. Umeå kommun behöver jobba med flera konkreta åtgärder för att minska sjuktalen. Arbetstidsförkortning borde vara en självklar del av detta arbete, säger Lennart Arvidsson, kommunfullmäktigeledamot och ersättare i Personalutskottet (V).

– Utan en arbetstidsförkortning kommer kvinnor inom välfärdsyrkena att fortsätta att arbeta deltid och därmed vara lägre betalda, ha sämre förutsättningar vid löneförhandlingar och sämre framtida pensioner, säger Åsa Bäckström, Personalutskottet (V)

 

Kontakt:

Lennart Arvidsson (V)

E-post: [email protected]

Tel: 070-385 17 26

 

Åsa Bäckström (V)

E-post: [email protected]

Tel: 070-202 95 12

Lennart Arvidsson

Åsa Bäckström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: