Risk för lagbrott på dagens kommunfullmäktige

PRESSMEDDELANDE
2017-06-19

Den 1 juni 2017 överfördes ett bostadsbestånd med ett värde på närmare 1,2 miljarder till bolag som endast ett litet fåtal personer kände till. Vilka som sitter i dessa dotterbolags- och dotterdotterbolagsstyrelser är inte känt. Än mindre vilken bolagsordning som gäller. Idag, 19 dagar senare, ska Umeå kommunfullmäktige godkänna bildandet av dessa bolag när allt redan är ett fullbordat faktum. Enligt § 14 i AB Bostadens bolagsordning är det Kommunfullmäktige som ska besluta om bildandet av nya bolag. I den av Kommunfullmäktige beslutade bolagsordning för AB Bostaden framgår att inte ens bolagsstämman har beslutskompetens att bilda nya bolag. Än mindre har VD och styrelseordförande detta mandat. Men vid dagens tänkta beslutet på KF 19 juni är dessa bolag redan är registrerade hos Bolagsverket.

Aktiebolagslagen betonar med skärpa att beslut inte får fattas annat än att samtliga styrelseledamöter har fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet (8 kap 21 paragrafen st. 2). AB Bostadens styrelse beslutar att godkänna bildandet av dessa dotter- och dotterdotterbolagen vid extra styrelsesammanträde 12 juni. Men beslutet handlade inte om att bilda bolagen eftersom de var redan bildade, verksamma och aktierna överlåtna. Att ledamöter i ett aktiebolag inte får ett tillfredställande beslutsunderlag är särskilt uppmärksammat i Aktiebolagslagen genom att det är straffsanktionerat (30 kapitlet 1:a stycket punkt 3) med böter eller fängelse i högst 1 år för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ovan nämnda lagrum.

– Att ta beslut på KF idag är att legitimera de tvivelaktiga formerna kring beslutsprocessen. Att medverka till beslutet om utförsäljning kan handla om att sanktionera lagbrott, säger Jan-Olov Carlsson, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet.

– Något annat än en återremis vore oanständigt ur demokratiskt hänseende. En återremiss skulle ge en tidsfrist för att grundligt diskutera den demokratiska processen. Tids nog kan sakfrågan diskuteras, säger Ulrika Edman, gruppledare för V.

Kontakt:
Ulrika Edman, gruppledare (V)
073-843 0107
[email protected]

Jan-Olov Carlsson
Kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet
[email protected]
070-576 90 32

 

 

 

 

Jan-Olov Carlsson

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: