Bristen på öppenhet i Umeå kommun diskuteras på fullmäktige 19/6

Måndag 19 juni är det kommunfullmäktige. Då ska det beslutas om både budget för 2018 och den omstridda utförsäljningen av kommunala hyreslägenheter. Vi kommer också att diskutera öppenhet och transparens i Umeå kommun generellt, utifrån följande fråga som ställs av Elisabet Forssell (V), ledamot i För- och grundskolenämnden och ersättare i kommunfullmäktige:

”Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg:

Vad är vinsten med kommunens värdegrund MÖTS utöver offentlighetsprincipen?

Till Umeå kommunfullmäktige
2017-06-09

Umeå kommun har en fastställd värdegrund, som också ligger i dagens förslag till beslut för kommande år. Den förkortas MÖTS och består av ledorden ”Medarbetarfokus, Öppenhet, Tillit och Ständiga förbättringar”.

Denna värdegrund har vi alltså beslutat att ha som ledstjärna i vår kommun i tillägg till den lagstadgade offentlighetsprincipen. Den principen är central i den svenska rättsordningen, och innebär att allmänheten, såväl enskilda individer som företrädare för media, ska ha rätt till insyn och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

Trots detta har Umeå kommun vägrat ge ut handlingar som andra uppfattat som offentliga, vilket har gett upphov till både överklaganden och JO-anmälningar från såväl privatpersoner och politiker som företrädare för media. Det har framförallt handlat om avslutade rapporter från externa aktiebolag, men kommunen har också vägrat lämna ut handlingar som förtroendevalda fått som underlag till beslut inför nämndssammanträde, och som inte kommunicerats som varken arbetsmaterial eller sekretessbelagda.

Fråga:

  • Anser du att ”medborgarfokus” och ”öppenhet” som värdegrund borde innebära att medborgarna bör få insyn och tillgång till information om Umeå kommuns verksamhet så långt som lagen tillåter?
  • Anser du att ökad transparens, insyn och medborgarinflytande i kommunens verksamheter skulle kunna vara till gagn för Umeå kommuns utveckling?

Elisabet Forssell
Vänsterpartiet”

Alla våra frågor, interpellationer och motioner hittar du här:

Motioner, interpellationer och frågor

Vänsterpartiets förslag till budget för Umeå kommun kan du läsa här:
V budget 2018

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: