Vänsterpartiet delar kritiken från Axebro och Saha

PRESSMEDDELANDE 17-06-01

Justitieombudsmannen har bett För- och grundskolenämnden yttra sig angående JO-anmälan från Robert Axebro och Catarina Saha gällande rapporten om Bullmark skola som inte lämnades ut som offentlig handling. Vänsterpartiet yrkade avslag till tjänstepersonernas förslag till yttrande till JO.

– Vi menar att förslaget till yttrande är ofullständigt, missvisade och delvis direkt felaktigt, säger Daniel Kallós, ledamot i För- och grundskolenämnden för V. – Vi anser att grundläggande fel har begåtts i behandladet av Bullmarks-ärendet, bland annat har information aktivt undanhållits ledamöter av nämnden, säger Daniel Kallós.
– Vänsterpartiet ställer oss bakom kritiken från Robert Axebro och Catarina Saha. Vi anser att rapporten från Planea AB om Bullmark skola utan tvekan borde räknas som offentlig handling och borde ha lämnats ut till alla som ville se den utan omsvep, säger Elisabet Forssell, ledamot i För- och grundskolenämnden (V). – Att ledande befattningshavare låtit påskina att det inte fanns någon rapport tycker vi är under all kritik, säger Elisabet Forssell (V).
Kontakt:
Elisabet Forssell
Ledamot i För- och grundskolenämnden (V)
Tel: 070-611 75 35
E-post: [email protected]

Daniel Kallòs
Ledamot i För- och grundskolenämnden (V)
Tel: 076-821 79 41
E-post: [email protected]

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: