Frige omedelbart alla demokratiskt valda politiker i Turkiet!

Efter det prokurdiska partiet HDP:s (Folkets Demokratiska Parti) valframgångar den 7 juni 2015 har AKP-regeringen startat en häxjakt mot kurdiska politiker, människorättsaktivister journalister och andra som försvarar demokratin i Turkiet.

Idag är 90 av 102 borgmästare (37 kvinnor, 52 män) från kurdiska kommuner fängslade, liksom hundratals kommunfullmäktigeledamöter. Tuncer Bakirhan, borgmästare i Siirt, Gültan Kisanak och Firat Anli, medborgmästarna i Diyarbakir och Hazal Aras, borgmästare i Diyadins, är några av dem som är fängslade i dag. Många riskerar sitta i fängelse i 10-20 år.

Det nationella partiet HDP och DBP (Demokratiska Regionernas Parti), som verkar på kommunal nivå, är namnen på de prokurdiska partierna (tidigare namn är HEP, BDP och HADEP) som successivt vunnit allt större representation i de kurdiska kommunerna. Under de senaste åren har stora framsteg gjorts när det gäller att utveckla dessa kommuner. Kvinnocentrum har inrättats, infrastruktur har förbättrats, bostäder har byggts och demokratin har fördjupats genom att lokala råd tillsatts. För att gynna jämställdheten har dessutom medborgmästare införts, ett unikt system med en manlig och en kvinnlig borgmästare i varje kommun. Detta system har nu förklarats olagligt, varpå inrikesministeriet avskedat 152 medborgmästare. Av dessa är 76 är kvinnor.

Varje framgång för prokurdiska partier i kommunalvalen har mötts av stark repression och fängslanden. Borgmästare och andra demokratiskt valda politiker avsätts och staten går in och tar över styret. I skrivande stund har detta skett i 78 kommuner. Idag styrs städer med totalt mer än 6 miljoner invånare av byråkrater utsedda av den Turkiska staten, istället för av demokratiskt valda borgmästare. Samtidigt stängs teatrar, kvinnoverksamheter och kulturcentrum som har startats av DBP.

Den kurdiska demokratiska rörelsen är besluten att söka en fredlig lösning på konflikten i Turkiet och trots upprepade angrepp på dess aktivister och valmöten under senaste valrörelsen har HDP fortsatt förespråka fred. Men samtidigt har Turkiska staten stoppat fredsprocessen och den positiva utveckling som skett i de kurdiska kommunerna. Vapenstilleståndet har upphävts och i många städer råder idag istället fullt krigstillstånd. Hundratals människor, även barn och gamla, har dött till följd av militärens brutala attacker. Journalister har gripits av militär och människorättsaktivister har mördats på öppen gata. Flera kommuner är belägrade och människor svälter eftersom utegångsförbud hindrar dem att gå ut för att skaffa mat. Flera hundra kommuninvånare har redan mördats i sina hem eller när de har försökt att lämna sina hem för att skaffa mat eller läkarhjälp.

Vi kommun-, landstings- och regionpolitiker från Vänsterpartiet kräver:

Att den turkiska staten omedelbart friger våra fängslade kollegor

Att man upphör med belägringen av kommunerna och inför omedelbart vapenstillestånd

Att alla folkligt valda politiker omedelbart återinsätts i sina ämbeten

/Vänsterpartiets SKL-grupp

genom Ulrika Edman, gruppledare V Umeå

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: