Vänsterpartiet och Gymnastikens Hus

Beslutet om Gymnastikens Hus blev verklighet genom förhandlingarna mellan (v) och (s) inför budgeten 2015 under förra mandatperioden. En mandatperiod då Vänsterpartiet var en del av majoriteten i Umeå Kommun. Som beskrivits i tidigare debattartiklar och insändare så var ett tidigarelagt byggande av Gymnastikens Hus en viktig fråga för oss i Vänsterpartiet. Lennart Arvidsson (v) dåvarande ordförande i Fritidsnämnden skrev i VK 2014:

”2014 har på många sätt varit ett fantastiskt år för idrotten i Umeå. Nu blir också Gymnastikens Hus verklighet genom den politiska majoritetetens budget för 2015. Fantastisk värdefullt och roligt för en idrott som fått stå tillbaka under så många år. En idrott som domineras av tjejer vars träningsmöjligheter har varit minst sagt eftersatt. Många unga tjejer står i kö för att få börja delta i gymnastikträningar. Nu skapas en helt ny möjlighet för gymnastikföreningarna att också kunna ta hand om dessa barn. Gymnasterna i Umeå kommer att få träna och tävla på villkor som de aldrig haft tidigare. Även om den i första hand byggs för gymnastikens behov så kommer naturligtvis fler idrotter att få möjlighet att träna här.

Ett tidigarelagt byggande av Gymnastikens Hus har varit en viktig fråga för oss i Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna med (s). Inte minst som en satsning på ökad jämställdhet inom idrotten.”

Med citatet ovan som bakgrund kan det ju därför tyckas högst märkligt när tre ledande socialdemokrater skriver i lördagens VK att endast Vänsterpartiet motsatt sig tillkomsten av Gymnastikens hus!

Gissningsvis handlar s-påståendet egentligen om att Vänsterpartiet hade velat se en annan placering av Gymnastikens Hus. En fråga som fortfarande tycks vara väldigt känslig.

Förmodligen känsligt därför att de tjänstepersoner (bl.a. kommunens mest erfarne och kunnige på idrottsanläggningar) som utredde placeringen av gymnastikens hus var tydliga med att det bästa alternativet hade varit att bygga hallen vid Midgårdsskolans idrottshall med ett kommunalt ägande. En lösning som hade förbilligat de årliga kostnaderna i jämförelse med Marielundshallen som Balticgruppen äger.

Midgårdsalternativet hade också underlättat möjligheten för gymnasieskolorna att nyttja hallen. Den beräkning som gjordes av den årliga driftskostnaden innebar att det hade blivit 1,4 miljoner kronor billigare med Midgårdsalternativet. Tillsammans med nästa etapp av Marielundshallen som innefattar de s.k. mattsporternas behov av lokaler så ökar driftskostnaderna med ytterligare ett par miljoner kronor. De tidigare nämnda tjänstepersonerna pekade i stället på kostnadseffektiva och bra alternativa lokallösningar för bl.a. de mattsporter som idag är alltför trångbodda. Med Midgårdsalternativet hade kommunen dessutom själv ägt hallen, helt i enlighet med det regelverk som kommunfullmäktige fastställt.

Det var alltså flera miljoner lägre driftkostnader som gjorde att Vänsterpartiet förordade placeringen vid Midgårdsskolan. Pengar som kunde använts till många andra angelägna områden inom kommunens föreningsliv.

Vänsterpartiet lyckönskar Umeå Kommuns alla gymnaster, ni är väl värda den nya fina hallen. Vi är övertygade om att många fler barn och ungdomar kommer att söka sig till idrotten. Med den nya hallen kommer gymnastiken i Umeå att utvecklas och ta flera steg framåt. Det underströks också av det fina invigningsprogrammet i lördags.

Sofia Stolt
Lennart Arvidsson
Tova Andersson
Abdi Hanad
Vänsterpartister i Fritidsnämnden Umeå

Den här debattartikeln publicerades i VK 22 februari
http://www.vk.se/1938474/replik-v-forviso-for-gymnastikens-hus

 

 

 

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: