Evenemang

Mäns våld mot kvinnor: Diskussion och medlemsmöte torsdag 2 mars kl. 18:30

På nästa medlemsmöte ska vi välja ombud till distriktets årskonferens i Lycksele 25/3 SAMT ha ett Temamöte om mäns våld mot kvinnor i svensk kontext och hedersrelaterat våld – likheter och skillnader. Gudrun Nordborg inleder och öppnar för diskussion.

Barnvakt erbjuds! Om du anmäler senast måndag 27/2 till [email protected].

Om du är intresserad av att vara ombud för Vänsterpartiet på: – årsmötet för ABF Umeregionen lördag den 22 april kl 13 i Rundviks Folkets hus eller – årsmötet för Ersboda Folkets hus onsdag 15 mars kl 18.30, så

Anmäl ditt intresse till Gudrun Nordborg eller på medlemsmötet så att mötet kan utse vårt ombud. Anmäl till [email protected].

Mer information om distriktskonferensen:

Distriktets årskonferens går av stapeln i Lycksele den 25 mars. Umeå har 15 ombud. Nominera ombud till valberedningen på [email protected] senast 27/2. Konferensen genomförs på Ansia i Lycksele lördag den 25 mars. Det planeras också för en rolig lördagkväll i Lycksele. Läs mer i Alarm eller kontakta vår ombudsman [email protected].

Internfeministisk utbildning 26/3 på Ansia, Lycksele

Söndag den 26 mars genomförs en utbildning om Feminism i praktiken. För dem som väljer att delta bägge dagarna så står partidistriktet för övernattningen på Ansia. Läs mer i senaste Alarm.

Kopiera länk