Pressmeddelanden

V: Otillräcklig granskning av samhällsbyggnadskontoret

PRESSMEDDELANDE
2017-02-21

Vänsterpartiet har tagit del av den interna granskningen av samhällsbyggnadskontoret, och i väsentliga delar ställer vi oss bakom rapporten, men med tillägget att det politiska ansvaret bör förtydligas. Ledande politiker har i uttalanden i media, i sina respektive bloggar, på nämndssammanträden och i fullmäktige indikerat att Tekniska nämndens dåvarande ordförande skulle ha haft en särskilt insyn och delegation.

– I granskningsrapporten läggs allt ansvar på media, trots att ledande politiker tveklöst initierat drev mot tidigare ordföranden i Tekniska nämnden i syfte att misstänkliggöra Vänsterpartiet. För oss i V blir det därmed en hederssak att ytterligare gå till botten med granskningen och förtydliga det politiska ansvaret vilket inget annat parti ansåg nödvändigt, säger Ulrika Edman, gruppledare (V).

– Det är alltid viktigt att fastställa hur det politiska ansvaret har skötts. I detta fall behöver det klargöras om jag som tidigare ordförande har brustit i ansvar, vilket ledande politiker från (S) och andra partier offentligt insinuerat, säger Lasse Jacobson (V), ledamot i Tekniska Nämnden och ordförande i TN 2010-2014.

– Ledande S-politiker har av VK:s reportage skadeglatt dragit slutsatsen att fel har begåtts inom IT och Samhällsbyggnadskontoret och att den som brustit i ansvar var den tidigare ordföranden mandatperioden 2010-2014 Lasse Jacobson (V). Men enligt vad som kommit fram i Kommunrevisorernas rapport och kommunens egen utredning har man hittills inte kunnat konstatera att Tekniska nämnden, dess presidium eller ordförande 2010-2014 brustit i ansvar. Det vore klädsamt om de socialdemokrater och andra som skyllt på tidigare ordförande bad om ursäkt, säger Ulrika Edman.
Kontakt:
Ulrika Edman, gruppledare/ Tekniska Nämnden (V)
073-843 0107
[email protected]

Lasse Jacobson
Kommunfullmäktige/f.d Ordförande Tekniska nämnden
[email protected]
070-3289684

Kopiera länk