Pressmeddelanden

En helhetspolitik för ett solidariskt samhälle – mot rasism, sexism och exploatering

Uttalande från Vänsterpartiet Umeås årsmöte 2017

PRESSMEDDELANDE
2017-01-29

Vänsterpartiet Umeå har i dag haft årsmöte. Gudrun Nordborg omvaldes som ordförande i partiföreningen. Årsmötet beslutade om följande uttalande:

En helhetspolitik för ett solidariskt samhälle – mot rasism, sexism och exploatering

Inte sedan andra världskriget har så många människor runt om i världen tvingats fly undan krig och förföljelser.
Terrorism och högerns hotbilder om våld skapar rädsla och passivitet i syfte att splittra solidariteten i samhället.
Klassklyftorna ökar dramatiskt vilket drabbat kvinnor, barn och människor i utsatthet allra mest.
Extremt väder visar att miljöfrågorna har försummats och snabbt behöver ersättas av en radikal klimatpolitik på alla områden då mänskligheten snart har nått den punkt där jordens samlade klimatförstörelse är utan återvändo.
Bara vänsterns analys och svar visar vägen ur kapitalismens hänsynslösa livsvillkor.
Vänsterpartiets politik för socialism, feminism och ekologisk hållbarhet lockar nya medlemmar som vill organisera sig i en bred vänster med utgångspunkt i rättvisa, allas lika värde och jämlika villkor för män och kvinnor.
Bara när vi är många tillsammans kan vi göra motstånd mot rådande maktordningar och arbeta för att ett solidariskt samhälle!

Vänsterpartiet Umeå
Umeå, 2017-01-29

Kontakt:
Gudrun Nordborg
Ordförande Vänsterpartiet Umeå
E-post: [email protected]
Tel: 070-340 91 05

Kopiera länk